NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Václav

By Publikováno 28. 9. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ (1 Petr 2,21)

Pro správný život potřebujeme příklady a Bohu díky je máme: Sám Kristus, sv. Václav a mnoho dalších světců a hrdinů. Jejich šlépěje zůstávají jako jistý směr.