NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Posvátné umění v nesvaté době“: výstava v Muzeu umění ukáže sakrální tvorbu let 1948 až 1989

By Publikováno 26. 9. 2022 30 března, 2023 Aktuality, Památky

Výstava, která se 27. října 2022 otevírá v Muzeu moderního umění v Olomouci, představuje umělecká díla i architektonické projekty mnoha farností z celé ČR. Pod názvem „Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989“ zde bude otevřena až do 9. dubna 2023.

Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl. Sakrální umění v sobě zahrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezentovalo hlavní myšlenkové proudy doby. Nástup komunistického režimu po druhé světové válce vedl mimo jiné k naprostému potlačení křesťanských církví a s ní i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikaly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově se představí díla ze sakrálních prostor křesťanských církví, jež ukáží, jak novodobé výtvarné přístupy pronikaly do kostelních interiérů, například v pracích Ludvíka Kolka, Mikuláše Medka, Otmara Olivy, Miroslava Rady, Miloslava Troupa, Vojmíra Vokolka a dalších.

Dosud jen dílčím způsobem zpracované téma v dějinách českého výtvarného umění seznámí návštěvníky s realizacemi z různých výtvarných oblastí, jež jsou mnohdy dodnes součástí liturgických prostor. Tato „živá“ díla mohou být jen výjimečně vytržena a přenesena do výstavních sálů, proto budou v expozici zastoupena přípravnými kresbami, architektonickými plány, návrhy a fotografiemi. Prezentovány budou též ukázky realizovaných i nerealizovaných architektonických projektů novostaveb a úprav kostelů od architektů Jaroslava Čermáka, Tomáše Černouška, Jana Sokola, Lubomíra Šlapety. Výstava se zaměří mimo domácí scénu také na původem české výtvarníky působící v daném období v zahraniční, např. Zbyňka Sekala, Jana Koblasu, Josefa Šímu, Otto Herberta Hajeka ad.

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů vyjde k výstavě katalog s bohatým fotografickým doprovodem zahrnující vybrané výtvarné a architektonické realizace.

Autoři: Šárka Belšíková, Ivo Binder
Spolupráce: Ústav pro studium totalitních režimů a PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.

Zdroj: muo.cz