NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík bude celebrovat bohoslužbu se vzpomínkou na zavražděného Cyrila Vrbíka

By Publikováno 26. 9. 2022 23 října, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Dub nad Moravou Mapa

U příležitosti 20. výročí tragické smrti P. Cyrila Vrbíka, probošta v Dubu nad Moravou, se lidé v sobotu 22. října 2022 sejdou při mši svaté ve zdejším kostele a také u jeho hrobu. Vzpomínková bohoslužba v poutním kostele očišťování Panny Marie začíná v 16.00 a celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík.

P. Cyril Vrbík (1927–2002) přijal kněžské svěcení v roce 1969 a působil v Místku, Vsetíně a od roku 1980 jako probošt u Panny Marie v Dubu nad Moravou, kde žil až do své smrti 22. října 2002 – smrti z rukou vraha, jemuž předtím poskytl pomoc. „Své kněžství žil naplno. Ze skromnosti na sebe moc nehleděl, žil pro Boha, pečlivě se staral o kostel, ale především měl rád lidi a zvláště děti. Žil pro spásu duší, ale o sobě říkával, že ze své ubohosti nemá na to, aby dosáhl svatosti potřebné pro nebeskou slávu. Jedinou šancí je pro něho prý mučednictví a za mučednickou smrt se modlíval,“ vzpomíná na něj bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své knize Kněžské osobnosti a pokračuje: „Otec Cyril se stal znamením. Svou dobrotu projevil i v poslední chvíli, a to ještě svému vrahovi, který jej v noci požádal o pomoc, když potřeboval obvázat krvácející ruku. Otec Cyril byl i po půlnoci schopen vidět očima víry potřebného člověka a posloužit mu jako svému Pánu. Tak, jak to léta kázal a jak to také sám dělal. Jeho dobrota byla zneužita. Vražedné zlo si vzalo na sebe klamavý kabát. Ale to nic neubírá na velikosti jeho svědectví.“