NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pojďme „Být doma“, znělo v Šumperku při uvedení knihy Jindřicha Štreita

By Publikováno 21. 9. 2022 Aktuality, Charita, Fotogalerie

V pátek 16. září 2022 se v klášterním kostele v Šumperku konala výjimečná akce, uvedení nové knihy fotografa Jindřicha Štreita „Být doma“. Barevné fotografie k této knize vznikaly v letech 2020 a 2022 v regionu působnosti Charity Šumperk, která tak měla vzácnou příležitost spolupracovat s významným fotografem.

Cílem této knihy je zviditelnění terénní paliativní péče, potřebnost informovat širokou veřejnost, že existuje možnost dochování nejbližších v domácím prostředí, a zejména apelovat na místech a u lidí, kteří mohou změnit současné nastavení podmínek pro organizace, které tuto péči poskytují.

Během večera se k tématu paliativní péče vyjádřili Květa Kratochvílová a Petr Beneš, garanti a zároveň lékaři paliativní péče Olomouckého kraje, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a jeho náměstci Ivo Slavotínek a Jan Šafařík a samozřejmě autor knihy, světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Knihu slavnostně požehnal biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, kmotrem jí byl akademický sochař Otmar Oliva. Nádherný hudební doprovod zajistil pěvecký sbor Motýli a David Rotter spolu s Petrem Hojačem. Premiérové promítání vybraných fotografií a premiéru krátkého filmu o Jindřichovi Štreitovi zajistil VISTA film, manželé Hlavsovi.

Během večera ředitelka Charity Jana Holubářová přítomným vysvětlila, proč a za jakým cílem kniha vznikla, stejně jako důvod vzniku iniciativy Být doma.

Celý večer byl velice emotivní, nesl se v pokojné atmosféře. Po ukončení programu následovala autogramiáda s Jindřichem Štreitem.

Veliké poděkování patří všem, kteří se aktivně a bez nároku na honorář zapojili do přípravy knihy nebo programu večera. Poděkování patří také všem kolegům z Charity Šumperk a manželům Holubářovým, bez jejichž podpory by projekt tohoto typu nevznikl.

Fotogalerie (Petr Kvapil / FTV Production)