NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Chci se přiblížit Bohu, který mi do života dává svou neskonalou lásku

By Publikováno 21. 9. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Svátost biřmování je pro mě důležitým krokem ve víře a doufám, že mi Duch Svatý pomůže k co největší dokonalosti, vypráví pro rubriku Zkušenosti s Bohem Tereza.

Naše rodina je z velké části věřící, tudíž jsem k víře vedena od mala. Moje rodina je mi velkou podporou v celém mém, nejen duchovním životě. Jsou to nejdůležitější lidé, které kolem sebe mám, a jsem ráda, že mám vždy jejich plnou podporu. Kromě rodiny jsou mou radostí knihy a sport. V našem farním chrámu jsem už několik let členkou scholy, jelikož zpěv písní je mou zálibou. Nejsem v tom zrovna nejlepší, ale kdo zpívá (k Bohu), dvakrát se modlí, a toho se budu držet.

Chci být biřmována, jelikož to beru jako další přiblížení se k Bohu. Křest a svaté přijímání byly svátosti, u kterých jsem si nejspíš ani tolik neuvědomovala, co pro můj křesťanský život znamenají. Svátost biřmování je něčím jiným. Na rozdíl od předešlých svátostí jsem si sama zvolila, kdy ji podstoupím, jestli už jsem na ni dostatečně připravená (a doufám, že ano). Je pro mě velmi důležitým krokem pro můj život ve víře. Žiji v lásce k Bohu a chtěla bych přijmout i s ním spojeného Ducha. Chtěla bych, aby mě Duch Svatý svým působením naučil růst v mém duchovním životě a pomohl mi k proměně k co největší dokonalosti. Biřmováním chci Bohu ukázat svou spolupráci a lásku.

Příprava na biřmování je skvělou příležitostí ke zjištění nedostatků v mých znalostech a mezer, a zároveň k ujištění se v mé víře. Příprava, kterou jsem prošla mi dala množství krásných zkušeností. Ve farnosti mi především v poslední době začínalo chybět nějaké společenství lidí, s nimiž by se dalo o víře, některých pochybnostech a duchovním životě hovořit. Příprava na biřmování mě naučila komunikovat o víře a přemýšlet nad věcmi, na kterými bych za normálních okolností vůbec nepřemýšlela, což by byla škoda. Příprava mě již teď přimkla k Bohu, oblíbila jsem si hledání myšlenek v Bibli. Dala mi lidi, kteří svou víru chtějí nadále rozvíjet. Našla jsem velké množství skulin a věcí, na kterých musím pracovat, abych žila opravdu vzorně v Bohu.

Nejkrásnějšími vzpomínkami, jež ve mně zůstanou, budou zážitky ze společně stráveného víkendu. Probudil ve mně lásku k večerním adoracím a k tiché i společné modlitbě. Samozřejmě se musím přiznat, že byly i dny, kdy se mi nijak zvlášť nechtělo, ale v závěru jsem si pondělní večery vždy užila.

Doufám, že přijetím svátosti biřmování se přiblížím Bohu, který mi do života dává svou neskonalou lásku, a těším se na pokračování v životě v jeho milosti.

Tereza