NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kniha „Krása na prodej?“ od kněze olomoucké arcidiecéze se zabývá estetickou chirurgií

By Publikováno 20. 9. 2022 Aktuality

Najít odpověď na otázku týkající se etické (ne)přijatelnosti estetických chirurgických zákroků není vůbec jednoduché. Předkládaná publikace, která je určena všem lidem, jimž nejsou cizí křesťanské hodnoty, si klade za cíl zasadit fenomén estetické chirurgie do širšího rámce. Publikace Jana Poláka nyní vychází v nakladatelství Pavel Mervart.

Kromě lékařského hlediska seznamuje čtenáře s historií tohoto medicínského oboru, poukazuje na to, jak se v dějinách lidstva měnil ideál tělesné krásy, zkoumá antropologický profil pacienta a věnuje se osobnosti estetického chirurga. Na základě těchto souvislostí se snaží dospět k určitému etickému zhodnocení. V závěru prezentuje krátkou kazuistiku a autorův pohled na věc. Je čistě a pouze na čtenáři, aby si o celé záležitosti udělal svůj vlastní úsudek. Snad těm, kdo v oblasti svého vzhledu nějak trpí a řeší otázku případné estetické operace, alespoň trochu pomůže poodstoupit a podívat se na celou problematiku z určitého nadhledu. Více o knize na webu nakladatelství.

ThLic. Jan Polák, Ph.D. (*1982) – kněz olomoucké arcidiecéze, absolvent Papežské lateránské univerzity – Accademia Alfonsiana v Římě (2018). V současné době přednáší morální teologii a bioetiku na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem několika odborných článků a monografie Zakázané dotyky. Masturbace pohledem katolické morálky (2019).