NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Svatém Kopečku se sejdou zástupci seniorů

By Publikováno 16. 9. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Rodiny

Po zdařilém dubnovém setkání připravuje arcidiecézní Centrum pro rodinný život setkání zástupců seniorů, vedoucích společenství nebo animátorů seniorů. Uskuteční se 18. října 2022 na Svatém Kopečku a bude příležitostí k modlitbě na poutním místě, ale také ke vzájemnému obohacení a povzbuzení.

Program:

9.00 mše svatá v bazilice (před mší svatou zveme na růženec), poté přestávka, káva a občerstvení

10.30 přednáška v Bernardově centru (P. Atanáš Jozef Leškovský, premonstrát ze Svatého Kopečka, který působil jako misionář na Islandu), diskuze, informace z Centra pro rodinný život Olomouc, sdílení zkušeností z farností

12.00 oběd (v restauraci polední menu za zhruba 135 Kč nebo možnost poobědvat z vlastních zásob v Bernardově centru)

13.00 komentovaná prohlídka opravené baziliky, návštěva nově zbudovaného Svatokopeckého muzea

Na akci je třeba se přihlásit nejpozději do 7. října, více informací na webu rodinnyzivot.cz.