NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nemocniční kaplani z celé republiky se setkají na Velehradě

od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Nemocní
Velehrad Mapa

V jubilejním roce 30. světového dne nemocných se ve dnech 2.–5. října 2022 na Velehradě uskuteční již 17. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů. Sejdou se zde zejména kaplani sdružující se v Katolické asociaci nemocničních kaplanů v České republice, ale také členové sesterské Asociace nemocničních kaplanů. Také budou přítomni dobrovolníci, kterých, díky Bohu, stále přibývá, ale i zdravotníci a pozvaní hosté.

Z těch nejvýznamnějších to bude biskup Josef Nuzík a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Biskup Nuzík je v současnosti předsedou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a biskupem-delegátem Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR. Rada pro zdravotnictví řídí a koordinuje poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách katolickými nemocničními kaplany v rámci celého území České republiky. Je garantem odborných příprav a organizování vzdělávacích aktivit (konferencí, seminářů, workshopů, apod.) pro nemocniční kaplany, dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví a pracovníky ve zdravotnictví v oblasti duchovní péče o nemocné. Připravuje podklady, které veřejnosti prezentují stanoviska ČBK v oblasti zdravotnictví, duchovní péče nemocným a participuje na etických otázkách. Radu tvoří tzv. koordinátoři, což jsou zástupci jednotlivých diecézí, kteří se starají o nemocniční kaplany ve svém teritoriu.

Setkání nemocničních kaplanů bude zahájeno v neděli večer duchovní obnovou, která potrvá do pondělního oběda. Povede ji P. Karel Skočovský, vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pondělní odpoledne pak bude věnováno valné hromadě Katolické asociace nemocničních kaplanů, kde mj. proběhnou volby členů do výboru a revizní komise. P. Václav Tomiczek seznámí účastníky se závěry evropské konference nemocničních kaplanů, která se uskutečnila letos v květnu na Krétě a v roce 2024 se má konat v Praze. Jako poslední bod pondělního programu bude setkání diecézních koordinátorů, které povede biskup Nuzík.

Další dva dny pak budou věnovány odbornému programu, pečlivě připravenému sekretářkou KANKu Martou Hošťálkovou, který se v letošním roce zabývá problematikou dětské paliativní péče. Se svými příspěvky vystoupí řada vynikajících odborníků: Jan Hálek (mj. místopředseda Sekce dětské paliativní péče ČSPM) a Jana Rellová (lektorka kurzů), Alena Peremská (Perinatální hospic Dítě v srdci), Jana Hořínková a Radka Bužgová (Mobilní hospic Ondrášek) a Martina Hráská (Dlouhá cesta) V této souvislosti je třeba zmínit, že předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR Michal Hrnčiarik je vedoucím Oddělení podpůrné a paliativní péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Modleme se, aby Pán vdechl slova útěchy pro ty, kteří jsou nemocní, osamoceni a opuštění. Ať nás naučí jim účinně pomáhat, abychom podle Ježíšova příkladu byli pohotoví ke službě všem lidem.

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví