NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Mobilní univerzita“ Cyrilometodějské křesťanské akademie

By Publikováno 14. 9. 2022 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) nabízí v zimním semestru 2022/23 druhý ročník „Mobilní univerzity“, vzdělávacích kurzů formou autobusových zájezdů.

Naším mottem je „Pokud víte více, uvidíte více“, protože pokud víte o pozadí a podrobnostech života kolem nás, můžete se podívat blíže a porozumět více. Program Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele.

Mobilní univerzita nabízí:

  • Vysoce kvalifikované průvodce a přednášející
  • Ročně nové, aktuálně vyvíjené specializované programy daleko od masové turistiky
  • Osobní sounáležitost – vytváření nových kontaktů a společenství

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku. Projekt Mobilní univerzity organizují kluby křesťanské akademie CMKA regionu „GANDIA“.

V zimním semestru 2022/23 jsou připraveny vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s tímto programem:

24. 9. Bečov: relikviář sv. Maura, Teplá (klášter premonstrátů), téma „Historie řádu premonstrátů (OPraem), bl. Hroznata – 125. let od blahořečení, 805. let od smrti“

22. 10. Trnava – Malý Řím, Nitra – biskupský palác, téma „Cyrilometodějská mise a Velkomoravská říše“

17. 11. Vídeň – katedrála a kapucínská hrobka, klášter Klosterneuburg, téma „100 let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci“

3. 12. Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Łagiewniki – sanktuaria Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II., téma „Sv. Jan Pavel II.: 44. let od zvolení“, adventní trhy

Více informací a přihlášky v přiloženém souboru.

Radek Mezuláník