NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Jívové lidé prožijí pouť k Panně Marii Bolestné

By Publikováno 13. 9. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Jívová Mapa

Na pouť k Panně Marii Bolestné do Jívové u Šternberka zve ve čtvrtek 15. září 2022 všechny věřící místní farnost.

Na programu ve farním kostele je od 16.15 modlitba růžence, v 17.00 začíná slavnostní poutní mše svatá, kterou celebruje P. Miroslav Herold SJ, a v 18.00 pak mariánská pobožnost inspirovaná sedmi bolestmi Panny Marie.

„Jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila, o čemž svědčí i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti – do roku 1753 bylo zaznamenáno 164 případů,“ shrnuje historii pouti zdejší duchovní správce P. Antonín Pechal a pokračuje: „Dnes putujeme na Jívovou, abychom si u Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a také abychom činili pokání za všechny křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před II. světovou válkou, během války a také po válce.“

(ilustrační foto)