NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

24. v mezidobí

By Publikováno 11. 9. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoliv jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník.“ (1 Tim 1,12n)

Kdybychom rozhodovali o povolání apoštola Pavla, asi bychom s tím měli potíže vzhledem k jeho minulosti, ale Ježíš ho vzal do své služby. Pane, ať tě umím napodobovat.