NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí druhý ročník kurzu teologie v praktickém životě

By Publikováno 9. 9. 2022 20 září, 2022 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu druhým ročníkem kurzu „Teologie v praktickém životě“. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě. Probíhat bude prezenčně a současně se lze účastnit distanční formou (na YouTube kanálu CMKA).

Kurz vychází vstříc potřebám poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Vzdělávání v klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.

Zimní semestr bude probíhat od 12. října do 16. prosince 2022 vždy ve středu v čase 18.00–19.30, a to v učebně CMKA na Wurmově ulici 11.

 

I. Synodalita v dějinách a současnosti katolické církve (ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.)
Kurz proběhne ve dvou setkáních v termínech 12. a 19. října (středa) od 18.00 do 19.30

Přednášky během dvou setkání budou zaměřeny na pojetí synodality v dějinách církve a na její současné oživení, vycházející z pontifikátu papeže Františka (synodální proces, změny v pojetí Synody biskupů atd.). Naukový výklad je podkladem a úvodem k setkávání synodální skupiny v rámci CMKA.

 

II. Úvod do Písma svatého a biblistiky (doc. dr. Petr Mareček, Th.D.)
Kurz zahrnuje čtyři setkání v termínech 26. října a 2., 9. a 16. listopadu (středa) od 18.00 do 19.30

Cyklus přednášek proběhne ve 4 setkáních na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona) II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona. III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby. IV. Historická fakta a Nový zákon.

 

III. Úvod do kanonického práva – CIC (ICLic. Jiří Zámečník)
Kurz proběhne ve čtyřech setkáních 23. a 30. listopadu a 7. a 14. prosince (středa) od 18.00 do 19.30

Cyklus přednášek, který proběhne ve 4 setkáních, poskytuje uvedení a výklad pojmu kanonického – církevního práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace v životě církve a křesťana.

 

Další informace na www.mska-akademie.cz nebo v přiloženém souboru ve formátu docx. Přihlášku je třeba odeslat do 10. října na adresu CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na mska@mska-akademie.cz.