NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

By Publikováno 6. 9. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Praha Mapa

U příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze 27. září 2022.

„Svatováclavské putování s Palladiem země České nám připomíná, že Palladium obdržela sv. Ludmila při přijetí křtu uděleného sv. Metodějem na znamení křesťanské víry, kterou šířila v Čechách. Palladium předala svému vnukovi Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v České zemi,“ říká iniciátor akce P. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před vším zlem místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojnému soužití občanů v Praze a zemi České.

Svatováclavské putování zahájí mše svatá ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetí Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. do radniční kaple a pak k obnovenému mariánskému sloupu do kostela Matky Boží před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.

Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

Plakát s podrobným rozpisem průvodu lze najít zde.