NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Slavíme Světový den modliteb za péči o stvoření, poselství k němu připravil papež František

By Publikováno 25. 8. 2022 27 září, 2022 Aktuality, Ekologie

Světový den modliteb za péči o stvoření se slaví vždy 1. září a své poselství k němu zasílá každoročně Svatý otec. Letošní téma zní „Naslouchej hlasu stvoření“.

„Pokud se naučíme hlasu stvoření naslouchat, zaznamenáme v něm určitý nesoulad. Na jedné straně je to sladká píseň oslavující našeho milovaného Stvořitele, na druhé straně truchlivý výkřik oplakávající špatné zacházení od nás lidí,“ píše papež František ve svém letošním poselství pro tuto příležitost. Pokračuje pak upozorněním na význam ekologické konverze „vyzývající k novému vztahu s Bohem“ a předpokládající také „jiný vztah k druhým lidem a ke stvoření“. Celý text si lze přečíst pod tímto odkazem anebo v přiloženém souboru.

Na oslavu Světového dne modliteb za péči o stvoření navazuje pět týdnů označovaných jako „Čas tvorstva“ nebo též „Doba stvoření“. Církev při ní každoročně věnuje zvýšenou pozornost Božímu stvoření. Více informací lze najít na tomto místě.

Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření