NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Farní den ve Velké Bystřici připomene výročí P. Antonína Huvara, vystoupí i zpěvák Jaroslav Hutka

By Publikováno 19. 8. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Velká Bystřice Mapa

Římskokatolická farnost Velká Bystřice společně s městem pořádá u příležitosti svátku Stětí sv. Jana Křtitele, který je patrociniem zdejšího farního kostela, a také jako připomínku 100. výročí narození P. Antonína Huvara v závěru prázdnin farní den. Nejširší veřejnost je k němu zvána v neděli 28. srpna 2022.

Celodenní program zahájí v 10.30 mše svatá, kterou bude ve farním kostele slavit biskup Antonín Basler. V přímém přenosu ji odvysílá také televize Noe a po skončení pak bude požehnána pamětní deska P. Antonína Huvara, který ve Velké Bystřici působil.

Odpoledne pak ve 14.30 začíná svátostné požehnání s žehnáním aktovek a po něm od 15.00 zahradní slavnost s živou hudbou a bohatým programem: scénkou, hrami pro děti i dospělé, bohatým pohoštění nebo vystoupením Tomáše Velzela a jeho „Divadélka s radostí“. Také bude představena kniha o P. Huvarovi s názvem „Živé stopy“.

Na 19. hodinu je pak u farního kostela v plánu koncert s promítáním dokumentu o P. Huvarovi. Slovem, hudbou i zpěvem při něm bude provázet Jaroslav Hutka.

Antonín Huvar (1922–2009) se narodil v Albrechtičkách na Novojičínsku, kněžské svěcení přijal roku 1947. Už rok nato byl ale odsouzen a v nejtěžších žalářích prožil deset let. Po propuštění nedostal státní souhlas k duchovenské činnosti a osm let pracoval jako dělník, v období Pražského jara se nakrátko vrátil do duchovní správy a poté bylo sedm let opět dělníkem. Po návratu ke kněžské službě působil celkem v deseti farnostech, mimo jiné ve Velké Bystřici a nedalekých Hlubočkách. Po pádu totality se zapojil do obnovy teologické fakulty v Olomouci, přednášel u nás i v zahraničí na téma výchovy a také svědčil o komunistických kriminálech a o lidech, s nimiž se v nich setkal. Prezident Václav Havel ocenil v roce 1998 jeho celoživotní službu řádem T. G. Masaryka.

(na fotografii P. Antonín Huvar, zdroj: Paměť národa)