NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2021

By Publikováno 8. 8. 2022 15 září, 2022 Aktuality, Hospodaření, Tisková zpráva

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí právě zveřejněná výroční zpráva za rok 2021. Její plná, 90stránková verze je v elektronické podobě k dispozici na diecézním webu, shrnutí základních informací vedle toho putuje jako šestistránkový leták v nákladu 3 tisíce kusů také do kostelů, církevních škol a charit na území arcidiecéze.

Obsáhlejší verze výroční nabízí mimo jiné základní údaje o arcidiecézi. Zmiňuje třeba, že v roce 2021 k ní přináleželo 329 kněží a působilo zde 31 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se v době, kdy to bylo možné, pravidelně účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno 4,2 tisíce křtů, 837 osob přijalo svátost biřmování, 1,8 tisíce jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno více než tisíc sňatků.

Samostatný oddíl se věnuje tomu, jak může společné dílo oživovat celou farnost a inspirovat i ostatní. Ukazuje například, jak z nevyužité zahrady vznikl prostor k setkávání přes hranice víry nebo z rozpadající se budovy zázemí pro místní i poutníky. „Čtyři krátké příběhy ukazují, že společné úsilí na konkrétním projektu dokáže nejen stmelovat ty, kdo se do něj pustí, ale často slouží i jako ta nejlepší pozvánka pro spoustu dalších, aby přišli, podívali se – a třeba i zůstali,“ píše se v textu zprávy.

Kronika minulého roku zachycuje další významné události: oslavy dvojího výročí arcibiskupa A. C. Stojana, žehnání památníku návštěvy sv. papeže Jana Pavla II. v Tupesích, návštěvu biskupa Antonína Baslera v Banátu, ocenění knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži nebo pomoc obcím postiženým tornádem i pomoc těm, kdo se na podzim dostali do tíživé situace kvůli ukončení dodávky energií. Samostatné kapitoly pak postihují novinky v oblasti Charity, školství, kultury nebo památkové péče.

V oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství hospodařilo se ztrátami přes 66 mil. Kč v hlavní činnosti (služné kněží, pastorace, vzdělání, kultura nebo péče o památky) a ziskem téměř 30 mil. Kč v hospodářské činnosti (převážně lesnictví a zemědělství). U farností a kapitul tvoří ztráta v hlavní činnosti přes 12 mil. Kč, zato zisk v hospodaření více než 36 mil. Kč. „Konečný výsledek hospodaření negativně poznamenává koronavirová pandemie s nižšími příjmy z vybraného nájmu a sbírek. V nákladech hospodářské činnosti je navíc tvořena rezerva na opravy majetku ve výši Kč 28,8 milionu korun,“ vysvětluje ekonom arcibiskupství Martin Pirkl.

Plnou i stručnější verzi výroční zprávy si lze ve formátu pdf stáhnout níže.

Výroční zpráva 2021: plná verze
Výroční zpráva 2021: leták