NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Přímé přenosy bohoslužeb od 8. do 14. srpna 2022

By Publikováno 8. 8. 2022 14 srpna, 2022 Média

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.

Televize Noe bude v týdnu vysílat celou řadu přímých přenosů z Celostátního setkání mládeže, které se koná v Hradci Králové. Mše svaté od středy do soboty začínají v 11.30 a v neděli v 10.00, celebrovat je budou biskupové Čech, Moravy a Slezska.

Radio Proglas vysílá v úterý, čtvrtek a pátek bohoslužby od 18.00, tento týden to bude z brněnského kostela sv. Augustina a pražského kostela Panny Marie Sněžné. V neděli od 10.00 pak nabídne výše zmíněnou mši svatou z Celostátního setkání mládeže. Během týdne zve Proglas také k modlitbě růžence: v pondělí a středu od 18.00 a v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30. V pátek od 15.10 se pak můžete připojit i k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.

Televize Noe

středa 10. 8., 11.30: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant arcibiskup Jan Graubner, kazatel biskup Tomáš Holub)

čtvrtek 11. 8., 11.30: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant biskup Jan Baxant, kazatel biskup Zdeněk Wasserbauer)

pátek 12. 8., 11.30: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant biskup Antonín Basler, kazatel biskup Pavel Konzbul)

sobota 13. 8., 11.30: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant biskup Vlastimil Kročil, kazatel kardinál Dominik Duka)

neděle 14. 8., 10.00: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant biskup Jan Vokál, kazatel biskup Martin David)

Radio Proglas

úterý 9. 8., 18.00: mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně

čtvrtek 11. 8., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 12. 8., 18.00: mše svatá

neděle 14. 8., 10.00: mše svatá z Celostátního setkání mládeže (celebrant biskup Jan Vokál, kazatel biskup Martin David)