NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Olomouci se koná konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi

By Publikováno 2. 8. 2022 26 srpna, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Ochrana nezletilých
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Ochrana nezletilých
Olomouc Mapa

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. do 26. srpna 2022 konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.

Na konferenci vystoupí odborníci z kanonického i světského práva, psychologie i psychiatrie. Svůj příběh přednese oběť, která byla přímo zasažena sexuálním trestným činem v církvi. Účastníci si mohou prohloubit znalosti v oblasti viktimologie, terapie a postupů při vyšetřování sexuálních deliktů v církvi. Budou rovněž diskutovat o možnosti spolupráce církevních a státních orgánů při šetření těchto deliktů a nastavení pravidel k jejich eliminaci v církvi.

Konference navazuje na kurz celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“), který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů. Předchozí absolvování kurzu celoživotního vzdělávání však není podmínkou pro účast na konferenci.

Vzdělávací cíle programu
Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením. Smyslem konference je též navázání osobních kontaktů a sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých diecézí, kteří tuto problematiku mají řešit, a rovněž seznámení se se zkušenostmi odborníků zabývajících se těmito delikty z pohledu světského trestního práva, psychiatrie či psychologie. Účelem konference bude i prodiskutování možných preventivních opatření do budoucna.

Požadované předpoklady účastníka
Program je určen odborné veřejnosti z oblasti práva, sociologie, psychologie, psychiatrie. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o účasti jednotlivých zájemců o konferenci.

Profil absolventa
Absolvent konference bude seznámen s nejnovějšími církevními právními dokumenty v oblasti šetření sexuálních deliktů, jejich praktickou aplikací, jurisprudencí církevních institucí v této oblasti, s následky sexuálních deliktů u obětí, s možnostmi terapie, preventivních opatření a s postupy ve světském trestním právu při šetření deliktů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Přihlašovat na konferenci se můžete na tomto odkazu: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2518/detail/terms

Odbornými garanty konference jsou Dr. Libor Botek, Th.D., soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci, odborný asistent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, a Mgr. Jiřina Navrátilová, státní zástupkyně (ČR).

Konferenci je možné uskutečni díky finanční podpoře Renovabis.

Program je ke stažení zde.

Zdroj: www.cirkev.cz