NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce letos propojila Uherské Hradiště, Baťův kanál, Strážnici i Milotice

By Publikováno 1. 8. 2022 4 srpna, 2022 Aktuality, Fotogalerie

Účastníci Pěší pouti za umělce zahájili své týdenní putování v neděli 24. července 2022 návštěvou uherskohradišťského farního kostela sv. Františka Xaverského. Zde si vyslechli zasvěcený výklad pana Vladimíra Kašky. Potom prošli městem až ke kapli sv. Rocha na kopci Rochus, hlavní organizátorka Martina Pavlíková tam poskytla rozhovor televizi TVS. Potom pan kostelník seznámil přítomné s historií kaple a P. Vojtěch Šíma zavzpomínal na setkání s P. Antonínem Šuránkem. Putování zakončili společnou modlitbou. Foto František Ingr / Člověk a Víra

Fotogalerie

Ve středu ráno nastoupili poutníci ve Veselí nad Moravou na loď spolu s biskupem Josefem Nuzíkem a děkanem Václavem Vrbou. Po dvou hodinách plavby po Baťově kanále, nazvané „Na jedné lodi s biskupem“, vystoupili ve Strážnici. Prohlédli si synagogu a židovský hřbitov. Potom se seznámili s činností Mary’s Meals a ochutnali kaši, kterou dostávají děti v Africe. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se zúčastnili mše svaté, kterou slavil otec biskup spolu s P. Jiřím Zámečníkem a místním farářem. Potom následovala poutavá beseda s otcem biskupem na téma „Kým je pro mě biskup“. Foto František Ingr / Člověk a Víra

Fotogalerie

Ve čtvrtek poutníci zavítali do Milotic. V zámku byl pro ně připraven koncert komorního barokního hudebního souboru Musica Poetica nazvaný Barokní ženy. Na závěr večera slavil mši svatou v kostele Všech svatých P. Jiří Zámečník spolu s místním farářem P. Pavlem Kaškou. Foto František Ingr / Člověk a Víra

Fotogalerie