NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konvikt bude bavit a spojovat, Charita v něm pořádá česko-ukrajinské odpoledne

Naplánovaná událost Aktuality Charita Kalendář hlavní strana
Olomouc – Konvikt Mapa

Kulturně zábavný program „Konvikt sjednocuje“ pro českou a ukrajinskou komunitu pořádá Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) v pátek 15. července 2022 od 15.00 v prostorách parkánu na Konviktu (Univerzitní 3, Olomouc).

„Akcí nabízíme Čechům i Ukrajincům příležitost poznat navzájem kultury a přednosti našich zemí, navzájem zažít, že ačkoli mluvíme různými jazyky, jsme vlastně stejní lidé, kteří mají rádi zábavu, dobré jídlo a hudbu,“ vysvětluje k připravované akci Kateřina Biolková, koordinátorka humanitárních a rozvojových projektů Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) pro Ukrajinu. „Zároveň bereme tuto akci jako příležitost vytvořit okolo ACHO komunitu lidí, kteří se navzájem poznají, budou se setkávat, propojovat a nebudou se cítit osaměle, protože si najdou nové přátele, kontakty, ostatně proto název Konvikt sjednocuje.“ doplňuje Biolková.

V rámci programu návštěvníky čekají tyto hlavní aktivity:

  • science show Pevnosti poznání (zapalování rukou, pokusy s tekutým dusíkem aj.),
  • aktivity pro děti (malování na obličej, hry aj.)
  • sportovní aktivity (jóga, taekwondo)
  • tombola (hlavní cenou mobilní telefon)
  • občerstvení (varenyky, lašské knedlíky, maso z grilu)
  • živá hudba (skupina Korale, vokalisté z Ukrajiny aj.)

ACHO aktivně od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině organizuje a podporuje všechny potřebné formy pomoci, od samotných evakuací a pomoc příchozím Ukrajincům až po nyní potřebné projekty sbližování české veřejnosti s uprchlíky, kteří zde v tragických životních situacích hledají útočiště.

S některými uprchlíky, kterým ACHO poskytlo dříve pomoc, již navázali s organizací úzký vztah a aktivně se pak podílí na pořádání akcí po veřejnost. Naposledy šlo například o pomoc s programem na velehradských Dnech dobré vůle, kde v prezentačním stanu ACHO uspořádali Velehradskou vyšívanku. Šikovné Ukrajinky učily vyšívat, ženy i muže, mladé i staré.

Akce „Konvikt spojuje“ je pořádána ACHO, ale spolupracuje na ni s řadou dalších partnerů, kterým i touto cestou vyjadřuje své poděkování. Mezi hlavní partnery patří: Univerzita Palackého, Rodinné centrum Olivy, Pevnost poznání. Akce probíhá také ve spolupráci s Americkým centrem Olomouc a za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Veškeré informace a kontakty ohledně pomoci a sbírek veřejnost najde na webu www.acho.cz.