NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

132. plenárního zasedání ČBK se účastnil i kardinál Czerny

By Publikováno 8. 7. 2022 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali 7. a 8. července 2022 na Velehradě v rámci 132. plenárního zasedání ČBK. Jednání se mimo zástupců mužských a ženských řeholí, sr. Kristy Chládkové a arciopata Prokopa Siostrzonka, účastnili i kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, a nový apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo i chargé d’affaires Apoštolské nunciatury v ČR Mons. Giuseppe Silvestrini.

Plenárnímu zasedání předcházely Dny lidí dobré vůle a Národní synodální setkání, které završilo národní fázi Synody o synodalitě.

Nový apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo v úvodu zasedání krátce pozdravil biskupy, poděkoval za přijetí a vyjádřil radost za možnost opětovně působit v České republice.

Na plénu hovořil k biskupům i host velehradských slavností, brněnský rodák kardinál Michal Czerny SJ, který prezentoval poslání Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, jehož úkolem je podporovat lidskou osobu a její důstojnost ve všech oblastech lidského, veřejného a společenského života ve společném domě a mnoha společenstvích světa. „Pro dikasterium to znamená naslouchat, vést dialog a synodálním způsobem uvažovat, následně rozlišovat, navrhovat a zastávat účinné způsoby, jak pomoci Svatému otci, biskupům, všem, kteří jim pomáhají a celému Božímu lidu v jejich boji za všestranný lidský rozvoj pro všechny,“ uvedl mimo jiné kardinál Czerny.

Na plenární zasedání byl pozván také poslanec Parlamentu ČR Marek Výborný, který představil pokračování iniciativy Milostivé léto. Biskupové opětovnou realizaci druhé vlny Milostivého léta velmi vítají a vyzývají všechny, na které se možnost oddlužení vztahuje, aby ji, pokud je to v jejich silách, využili. Zároveň chtějí povzbudit ostatní k tomu, aby se o lidi kolem sebe s tímto problémem zajímali a pomohli jim s dosažením oddlužení.

Dalším hostem 132. plenárního zasedání byl velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja, který informoval o nedávné návštěvě předsedy Vlády ČR Petra Fialy u papeže Františka a na vatikánském státním sekretariátu i o dalších aktivitách českého velvyslanectví při Svatém stolci.

Biskupové se věnovali ekonomickým záležitostem a podnětům z komisí a rad ČBK. Na podnět liturgické komise byla schválena směrnice pro ustavení trvalých lektorů a lektorek a trvalých akolytů a akolytek. Schválili také dodatek k pohřebním obřadům, který obsahuje rovněž texty posledního rozloučení s pokřtěnými, kteří svou víru nežili či modlitbu za zesnulého nepokřtěného, což reflektuje mimo jiné výstupy Národního synodálního shromáždění, ze kterých vyplynulo, že by církev měla být k dispozici i pro ty, kteří stojí mimo ni či na jejím okraji.

Biskup delegát pro mládež Pavel Posád informoval o přípravách na blížící se Celostátní setkání mládeže, které se bude konat 6.–13. srpna v Hradci Králové. Biskupové jmenovali nového ředitele Sekce pro mládež ČBK, kterým se od 1. září 2022 stane P. Roman Kubín, kněz brněnské diecéze. Ke dni 8. července 2022 byl již biskupy také pověřen, aby společně se stávajícím ředitelem této sekce, P. Kamilem Strakem, koordinoval přípravy Celostátního setkání mládeže.

Biskup delegát pro rodinu Josef Nuzík referoval o zkušenosti ze Světového setkání rodin, které se konalo 22.–26 června v Římě a účastnila se ho česká delegace složená ze tři manželských párů, P. Martina Sklenáře a biskupa Nuzíka. Na základě žádosti ministryně obrany Jany Černochové biskupové jednali o prodloužení mandátu hlavnímu kaplanovi Armády ČR plk. Jaroslavu Knichalovi. A organizaci Skauti Evropy představil rámci plenárního zasedán Antonín Štěpanovský náčelník této organizace.

V souvislosti se změnami v biskupském sboru (noví emeritní biskupové) aktualizovali členové ČBK vedení a složení komisí v rámci ČBK:

Komise pro nauku víry – kard. Dominik Duka zůstává členem komise
Komise pro kněžstvo – biskup Vojtěch Cikrle byl zvolen členem komise, biskup Karel Herbst byl odvolán
Komise pro kněžstvo – předsedou byl zvolen biskup Pavel Konzbul
Komise pro liturgii – biskup Vojtěch Cikrle zůstává členem komise, biskup Josef Hrdlička byl odvolán
Smíšená komise ČBK a KVŘP – biskup Martin David byl zvolen jako zástupce ČBK
Zástupce ČBK ve výboru Českého katolického biblického díla – byl zvolen biskup Zdenek Wasserbauer

Zdroj: www.cirkev.cz