NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papežův spolupracovník kardinál Czerny navštívil charitní domov na Svatém Kopečku

By Publikováno 7. 7. 2022 Aktuality, Charita, Fotogalerie

Na olomoucký Svatý Kopeček zavítal ve středu 6. července 2022 kardinál Michael Czerny SJ z Říma, který se seznámil se službami, prací a posláním Charity Olomouc. Vyslanec Svatého stolce promluvil o důležitosti naslouchat a nastínil, že součástí řešení sociálních problémů musí být také sami strádající.

Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejprve navštívil klienty a pracovníky Domova sv. Anežky pro osoby se sníženou soběstačností, který pomáhá nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby. Po vřelém přivítání odhalil, kde hledat a nalézat skutečný domov. „Domov je mezi námi všemi. Je to místo, kde přijímáme, ale také dáváme,“ uvedl kardinál Czerny. Posléze posvětil ikonu svaté Anežky a požehnal všem přítomným na jejich životních cestách.

Prohlédl si také svatokopeckou Baziliku Navštívení Panny Marie a se zájmem si vyslechnul představení středisek a služeb Charity Olomouc pro osoby bez střechy nad hlavou. „Svatý otec nám klade na srdce a v Kristově jménu nás žádá o to, abychom při charitní práci stále používali hlavu. Tím vytváříme kompetentní Charitu, která je připravena pomáhat efektivně všem. Vy jste důkazem toho, že je to možné a máte skutečnou úctu k lidem, které doprovázíte,“ prohlásil kardinál Czerny podle něhož je klíčovou složkou sociálních služeb potřeba naslouchat.

„Ač je to výzva, pořád má smysl se ptát a dále naslouchat. Je to součástí důležitého procesu, do kterého jsme všichni zapojeni. Lidé, kteří jsou slabí a potřebují podporu musí mít hlas. Ale musí také být součástí řešení,“ podotknul a poděkoval pracovníkům olomoucké Charity za jejich službu. „Ani vy byste se neměli cítit a být sami,“ zdůraznil jeden z 207 úřadujících kardinálů, jehož Dikasterium má na starost podporu sociální spravedlnosti.

„Je pro nás nesmírná čest, že si vybral právě Charitu Olomouc k seznámení se s tématem bezdomovectví u nás. Dokázal si i v nabitém programu při návštěvě cizí země najít čas na toto setkání, což považuji za obrovský projev úcty k naší práci a k našim pracovníkům,“ uvedl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. „Bylo to velmi milé, lidské a příjemné setkání. Věřím, že slova pana kardinála Czerného byla povzbuzením pro všechny pracovníky zabývající se pomocí druhým,“ doplnil vedoucí Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.

Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra)