NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrila a Metoděje

By Publikováno 5. 7. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Neboť Bůh, který řekl: Ať ze tmy zazáří světlo!, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.“ (2 Kor 4,6)

Velké zázraky neuvidíme tak často, i když o ně prosíme, ale buďme vnímaví: často Bůh zazáří v našem srdci, aby nás osvítil, aby nám dal poznat, že o nás ví.