NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nalaďte si Radio Proglas od 4. do 10. července 2022

By Publikováno 4. 7. 2022 10 července, 2022 Média

Přinášíme programové tipy z nabídky Radia Proglas v aktuálním týdnu.

U příležitosti 120. výročí úmrtí sv. Marie Goretti vám ve Čtení na pokračování od 4. července nabídneme dílo Nebe nad močály, které přibližuje život této světice. Publikaci ze zahraničních zdrojů sestavila a vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci. Pro vysílání Proglasu ji nastudovala Markéta Jetelová. Poslouchejte od pondělí do pátku od 11.00 a ve 21.30.

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. července jsme pro vás připravili speciální program. V 8.30 nepřijdete o tradiční přenos mše svaté novokněží České republiky z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Od 10.00 se můžete těšit na speciální vydání pořadu Dopoledne s Proglasem s názvem Heiliger Cyrill und Method. Hanácké Sudety. Hovory o kraji, kde Slovan se jmenuje Pajtl a Germán Soutschek a oba jsou Moravané. Hovory o kraji, který Sudetami je i není zároveň. O poválečných osídlencích, odsunuté a pak znovu vrácené Rakušance narozené v Paříži, novoosídlencích z posledních let, sousedech z vedlejší slovanských vesnic. Krom jiného očima místních farářů-literátů posledních dvou staletí. Anna Janošková se ptá Jana Hanáka, protentokrát posledního místního faráře.

Od 14.00 je pro děti připraven první díl premiérové Velké pohádky doktorské z pera Karla Čapka, pro vysílání Proglasu ji nastudoval Jaroslav Tomáše. Druhou část uslyšíte o den později – 6. 7. ve stejném čase. Od 16.00 vám nabídneme archivní rozhovor s výtvarnicí Kornélií Němečkovou, která v tento den slaví své 90. narozeniny. Od 18.00 si můžete poslechnout pořad Cyrilometodějská tradice po sametové revoluci.

Ve středu 6. července si připomínáme Den upálení mistra Jana Husa. U této příležitosti si můžete poslechnout pořad s názvem Čechoslováci, nebo husiti? Farář Jan Hanák navštíví farářku Sandru Silnou v jejím současném působišti v Husově sboru v Brně na Botanické. Jak dopadne střet katolíka a husitky po šesti staletích od upálení Mistra Jana?

Pověsti mnohých řemeslníků prospívá víra, že přinášejí nejen užitek, ale i štěstí. Mistři kominíci ale i stavitelé kachlových kamen a pecí tak jsou vážení a ctění. Je pravda, že požáry byly v minulosti častou příčinou zkázy celých obcí a prevence není ani v naší době nikdy dost. Ve Folklorním okénku ve středu 6. července od 16.55 si představíme historii kamnářství a kominictví v českých zemích. Chybět nebudou ani nahrávky českého folkloru v podání našich nejlepších kapel a jejich sólistů.

I letos vám Proglas nabídne přímé přenosy mší svatých z Katolické charismatické konference, od 7. do 9. července vždy v 16.45, v neděli 10. července od 11.00. Atmosféru této akce vám také přiblížíme prostřednictvím živých vstupů z místa.

Císařský dvorní kapelník a poslední z velkých tvůrců frankovlámské polyfonie Philippe de Monte patřil ve své době k předním osobnostem evropské hudby. S našimi zeměmi je spjatý díky svému poslednímu angažmá u habsburských císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II. na pražském dvoře. Oktáva přiblíží v pátek 8. července v 16.55 dílo samotného Monteho i skladatelů, kteří společně s ním provozovali svou hudbu na zmíněných panovnických dvorech. Povídání doprovodí hudební ukázky.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.