NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Diecéze se rozloučila s arcibiskupem Graubnerem

By Publikováno 1. 7. 2022 11 července, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner, Fotogalerie

Při mši svaté k výročí posvěcení olomoucké katedrály sv. Václava se zde lidé ve čtvrtek 30. června 2022 rozloučili s arcibiskupem Janem Graubnerem, který se v sobotu 2. července ujímá vedení pražské arcidiecéze.

Bohoslužebný prostor se zaplňoval už dlouho před začátkem stanoveným na 17. hodinu a lidé se sem sjížděli z celé arcidiecéze, od Šumperska až po Uherský Brod nebo Strážnici. V zástupu věřících proudících rozpáleným náměstím do stínu katedrály bylo vidět lidové kroje ze Slovácka i Valašska a slyšet tamní nářečí. Asi tisícovku shromážděných doplnila téměř stovka kněží a také biskupové Josef Hrdlička, Antonín Basler a Josef Nuzík.

„Když jsem mezi vámi procházel v liturgickém průvodu, říkal jsem si, že každý rok to tak při výročí posvěcení katedrály nevypadá, bývá nás tady tak pět a půl. Tak nevím, možná by se biskup měl měnit právě při posvěcení katedrály,“ zmínil v úvodu arcibiskup Graubner a s narážkou na tropické teploty i zcela zaplněný prostor dodal: „A máte k tomu ještě jeden zážitek, koupel ve vlastní šťávě.“

V homilii využil svůj poslední pastýřský list určený věřícím olomoucké arcidiecéze a s ohlédnutím za dobou, kdy do čela olomoucké arcidiecéze nastupoval, mimo jiné řekl: „Po třiceti letech dnes můžeme děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství různých skupin a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky skrze vás a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této diecézi, děkuji taky vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí mnohých, díky široké spolupráci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.“

Připustil pak minulé vlastní chyby i mnoho společných dluhů a poprosil o odpuštění. „Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstáváte a vaše poslání trvá. Modlete se, aby vám Pán brzy poslal nového biskupa, který vás povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na vaší spolupráci s ním, na každém z vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte v modlitbě i na mě, abych své nové poslání zvládl. Já vám budu nadále každodenně žehnat,“ zakončil své kázání.

Poděkování arcibiskupovi i od arcibiskupa

Závěr mše svaté pak patřil děkování, a to hned ve dvou směrech. Arcibiskupu Graubnerovi za jeho dlouhou službu diecézi poděkovalo postupně pět zástupců různých skupin: biskup Basler mu jménem kanovníků metropolitní kapituly předal kávovar „pro vytváření příjemné atmosféry se všemi návštěvami v Praze“, zástupci kněžstva P. Kamil Obr a P. Svatopluk Pavlica poděkovali za vše, co arcibiskup Graubner pro kněze vykonal, a dodali: „Když jsme se za vás modlili při vaší nemoci, netušili jsme, že se modlíme za Pražáka. Snad ale vaše působení tyhle třenice mezi Čechami a Moravou přemostí.“ Martina Orlovská a Marek Poštulka z diecézní kurie předali jako dar 33 rudých růží za 33 let v biskupské službě arcidiecézi (počínaje biskupským svěcením v dubnu roku 1990), a ještě jednu „kytici“: růženec jako symbol modliteb za arcibiskupovo nové působení. Zástupce všech věřících František Svoboda arcibiskupu Graubnerovi předal víno s přáním, aby mu v Praze pomáhalo „vytvářet ještě lepší atmosféru než káva“, a olomoucký primátor Miroslav Žbánek ho obdaroval obrazem katedrály sv. Václava jako vzpomínku na působení v Olomouci.

Arcibiskup Graubner nejen zmíněným, ale všem věřícím poděkoval za přátelství i za snahu společně dělat něco pěkného pro Pána. „Obraz si do Prahy vezmu rád a rád budu vzpomínat, ale tesknit nechci. Máme žít přítomný okamžik a za minulost Pánu děkovat, tvořit můžeme jen přítomnost.“ Zvláštní poděkování pak předal třem osobnostem, které se významně zasloužily o kulturní a charitní dílo v církvi: Jiřině Štouračové předal diecézní medaili sv. Jana Sarkandra za dlouholeté působení v Moravsko-slezské křesťanské akademii (dnes Cyrilometodějská křesťanská akademie), řediteli Arcidiecézní charity Olomouc Václavu Keprtovi medaili Svatého otce a historikovi Karlu Kavičkovi, autorovi řady hodnotných publikací, papežský Řád sv. Řehoře Velikého.

Po skončení bohoslužby pak stovky účastníků přešly do prostoru vedle katedrály nejen k přátelskému setkání a občerstvení, ale také proto, aby se s arcibiskupem Graubnerem rozloučili osobně. Snímky z bohoslužby i následného setkání a také záznam celé bohoslužby si lze prohlédnout a pustit níže.

Fotogalerie (Člověk a Víra)