NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zakončili školní rok

By Publikováno 30. 6. 2022 Aktuality, Školy

Při závěrečné mši svaté ve středu 29. června 2022 v kostele sv. Mořice ukončili letošní školní rok studenti i zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG).

Děkovnou bohoslužbu celebroval biskup Josef Nuzík společně se školním kaplanem P. Petrem Káňou, kroměřížským děkanem P. Josefem Lamborem, novoknězem Josefem Biernátem a s kněžími absolventy AG P. Ondřejem Talašem a P. Filipem Hochmanem.

Biskup Josef ve své promluvě zmínil, že se vždy na závěr určitého celku – dne nebo roku – snažíme o hodnocení, uzavření. A zohledňujeme vždy několik oblastí. Co se událo v osobní rovině – v osobních vztazích, jak nás ovlivnily události v rovině společenské – co prožíváme ve společnosti a ve světě, a měli bychom také vnímat rovinu duchovní, uvědomovat si působení Boha v našem životě. Na závěr přítomné povzbudil k úsilí o budování dobrého vztahu nejen mezi námi navzájem, ale také k budování vztahu a dialogu s Bohem.

V závěru mše svaté školní kaplan P. Petr Káňa poděkoval biskupu Josefovi za slavení mše svaté a také děkanovi P. Josefu Lamborovi za celoroční spolupráci a možnost slavení školních mší svatých v kostele sv. Mořice. Novoknězi P. Josefu Biernátovi předal od studentů a zaměstnanců školy dárek k jeho svěcení a také jako poděkování za celoroční službu jáhna na AG.

Ředitel školy Jan Košárek předal cenu za výrazné zlepšení školního prospěchu v rámci tohoto roku studentce Kamile Zbořilové a cenu ředitele školy studentu 3. ročníku Denisu Filovi za úspěchy v soutěžích a olympiádách a reprezentaci školy. Všem přítomným poděkoval za celoroční úsilí a popřál radostné a odpočinkové prožití prázdnin.

Slavnostní bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola AG, složená nejen ze současných studentů ale i absolventů.

(ag)