NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Petra a Pavla

By Publikováno 29. 6. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Řekl jim: A za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ (Mt 16,15n)

Apoštol Petr odpověděl správně, zjevil mu to nebeský Otec. Avšak mnohem častěji odpovídal stejně jako apoštol Pavel svým životem, že Ježíš je jediný Pán.