NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zveřejněna nová verze vatikánské příručky k nakládání s případy sexuálního zneužívání

By Publikováno 28. 6. 2022 Aktuality, Ochrana nezletilých

Dikasterium pro nauku víry dnes zveřejnilo druhou a aktualizovanou verzi „Příručky o některých bodech v postupu při nakládání s případy sexuálního zneužívání nezletilých, jehož se dopustili duchovní“, jejíž první znění bylo publikováno před dvěma lety.

Zmíněné Vademecum je nástroj, který vypracovalo Dikasterium pro nauku víry, aby z kanonického hlediska napomohlo biskupům a řeholním představeným i jejich spolupracovníkům ke správnému nakládání s delikátními situacemi, při kterých je duchovní obviněn z přestupku vůči šestému přikázání Desatera ve vztahu k nezletilým.

Předkládaný text nemá právní platnost, nýbrž jeho účelem je reagovat na rostoucí požadavky po obeznámenosti s praxí ze strany těch, kteří jsou v různých rolích povoláni k nakládání s takovými případy. Již první vydání tohoto dokumentu v červenci roku 2020 předpokládalo budoucí aktualizace. Dikasterium pro nauku víry po jeho rozšíření konstatovalo, že příručka přispěla ke sjednocení praxe, formaci příslušných pracovníků a řešení otázek, které nenacházely odpověď v legislativních textech.

Aktualizace první edice byla nutná hlavně vzhledem k novelizaci šesté knihy Kodexu kanonického práva (8. prosince 2021), vydání motu proprio Fidem servare (14. února 2022) a Competentias quasdam decernere (15. února 2022), a konečně poté, co vstoupila v platnost apoštolská konstituce Praedicate evangelium (5. června 2022).

Při úpravách rukověti byly mimo jiné pečlivě zváženy různé příspěvky z akademických pracovišť a studie v této oblasti, které přicházely na Dikasterium pro nauku víry v posledních dvou letech, a také neustálá konfrontace s církevními subjekty, které se touto realitou dlouhodobě zabývají a které přinesly cenné podněty k vyjasnění některých bodů a zlepšení textu.

Na redakční úrovni bylo zachováno stejné číslování jako v první verzi, aby se usnadnil přístup k jednotlivým tématům těm, kteří již Vademecum znají. Jelikož se jedná o text otevřený budoucímu vývoji, je dikasterium vděčné všem, kteří se na ně obrátí se svými návrhy a užitečným připomínkami, čteme v tiskovém prohlášení Dikasteria pro nauku víry.

Zdroj: zpravy.cirkev.cz