NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová kniha bratrů Markových představuje P. Vincence Šalšu, dlouholetého duchovního správce Záhoří

By Publikováno 27. 6. 2022 Aktuality

V závěru 1. pololetí letošního roku vyšla v nakladatelství Kauli Publishing v Praze kniha s názvem „Pocta P. ThLic. Vincenci Šalšovi“ s podtitulem „Po stopách jeho života a pastoračního působení“.

Prostějovští historikové Pavel a Václav Markovi v ní sledují životní pouť rodáka z Kostelce u Kyjova, vysvěceného v Olomouci roku 1940. Po dvouměsíčním intermezzu v Babicích u Uherského Hradiště svou kněžskou dráhu zahájil v prosinci roku 1940 a až do prosince 1947 byl kaplanem u faráře P. Ignáce Dragouna v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. V Prostějově získal i právo domovské.

Vedle svých pastoračních povinností ve farnosti duchovně pomáhal v průběhu války dělníkům nasazeným v Říši. Poslal jim 250 dopisů, modlitební i zábavné knihy, kostelní písně a časopisy. S pomocí svých známých vysvobozoval některé lidi od nasazení do Todtovy paramilitární organizace. Vedle toho se věnoval dalšímu studiu a po rigorózních zkouškách začátkem r. 1947 obdržel licenciát teologie s titulem ThLic.

Události z února 1948, kdy učil již jako pedagog na gymnáziu v Šumperku, přinesly zásadní zvrat v jeho životě. Ve vykonstruovaném procesu zvaném „Valena a spol.“ byl v polovině roku 1951 odsouzen jako třídní nepřítel na 18 let do vězení. Prošel Jáchymovem, Příbramí, Leopoldovem, byl vězněn na Mírově i ve Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval 6 roků v profánním zaměstnání.

Když v roce 1966 získal státní souhlas k výkonu kněžského povolání, působil ve farnostech Bílá Lhota, Svatý Kopeček u Olomouce a od roku 1971 téměř 25 roků jako farář ve Všechovicích na Hranicku. Pohřeb všechovického faráře, hranického děkana a arcibiskupského rady ThLic. Šalši v roce 1996 ve Všechovicích měl rysy manifestace celého křesťanského Záhoří a Podhostýní. Odešel mu dlouholetý služebník Boží a věrný pastýř svěřeného lidu. Ve svém děkanátu spravoval s otcovskou péčí dvacet farností. Byl vzorem vstřícnosti, dobroty, porozumění a lásky.

Úvodní slovo do knihy napsal Šalšův synovec, bývalý poslanec Pavel Hofírek. Publikace obsahuje 111 stran textu, anglické resume, jmenný rejstřík, seznam použitých pramenů a literatury, stručné informace o autorech a 74 většinou barevných a dosud nepublikovaných fotografií v obrázkové příloze. Kniha obsahuje i četné vzpomínky dosud žijících pamětníků. Chce být skromným příspěvkem k regionálním dějinám Moravy.

Publikace je k dispozici na e-shopu: www.kauli-publishing.cz nebo knihy@kauli-czech.cz.