NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Katechetický minikurz online pomůže rozvinout dovednosti při výuce náboženství

By Publikováno 27. 6. 2022 Aktuality, Katecheze

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro začínající katechety, ale i ty, kteří chtějí rozvinout své dovednosti, Katechetický minikurz – online. Probíhat bude prostřednictvím tematických webinářů dvakrát měsíčně ve večerních hodinách. Je možné se přihlásit na celý kurz, ale i jen na vybrané webináře.

Kurz při nich prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými Katechetickým centrem v Olomouci: Metodika pro práci s dětmi v malých společenstvích (4–9 let), učebnice Na cestě s Ježíšem (9–12 let), Na cestě s Božím lidem (9–12 let) a Napříč dějinami (12–15 let). Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve věku 4–9 let věku a farní výuku náboženství žáků 4.–9. třídy, tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách.

Témata a termíny jednotlivých webinářů:

13. 9. 2022: Jak si naplánovat výuku (Úvod do didaktiky)

11. 10. 2022: Jak provést děti Starým zákonem (Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Božím lidem)

25. 10. 2022: Jak provádět děti Na cestě s Ježíšem (Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Ježíšem)

8. 11. 2022: Jak doprovázet děti v různých obdobích jejich vývoje (Úvod do vývojové psychologie)

22. 11. 2022: Jak vést skupinku, ve které se všichni cítí dobře (Úvod do sociologie skupin a speciální pedagogiky)

13. 12. 2022: Jak se stávat katechetou (Osobnost katechety)

10. 1. 2023: Jak tvořit program pro společenství dětí

24. 1. 2023: Napříč dějinami církve ve výuce náboženství (Metodické uvedení do práce s učebnicí Napříč dějinami)

10.–12. 2. 2023: Arcidiecézní setkání katechetů – je povinnou součástí k absolvování kurzu.

Podrobnější informace o obsazích, ceně a přihlašování jsou k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.