NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

13. v mezidobí

By Publikováno 26. 6. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Půjdu za tebou Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou. Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“ (Lk 9,61n)

Kráčet s Kristem má svá pravidla, stejně jako když se vydáváš na cestu. Není možné vyjít, pokud nejsi schopen opustit toho, s kým jsi a kde jsi. A nesmíš se za opuštěným ohlížet.