NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněžské svěcení přijmou na Velehradě jezuité Jiří Hebron a Václav Novotný

By Publikováno 23. 6. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Velehrad Mapa

V sobotu 2. července 2022 ve 14.30 přijmou jáhni Tovaryšstva Ježíšova Jiří Hebron a Václav Novotný ve velehradské bazilice kněžské svěcení z rukou biskupa Josefa Hrdličky. Primiční mši svatou bude slavit Václav Novotný v neděli 3. července v 10.00 v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci a Jiří Hebron v úterý 5. července v 10.00 před kostelem sv. Václava v Dolních Bojanovicích.

Jiří Hebron o svém povolání

Po své první konverzi jsem se začal ptát, co se to vlastně stalo a zda mohu svoji zkušenost sladit s rozumem, který se vzpíral přijmout ji. To mne vedlo k četbě, rozhovorům, studiu, sebepoznávání a dlouhému pochybování, které šlo ruku v ruce s tímto procesem. Byla to léta hledání, vnitřních bojů, dlouhých období neklidu, které mne vedly dále a dále v mém tázání. Díky tomuto procesu jsem narážel na knihy, lidi, spiritualitu, která začala mít více konkrétní podobu. Později se ukázalo, že jméno pro tuto podobu je jezuitský řád. Zjistil jsem, že to, co se skrývá pod tímto pojmem, bylo již nějak ve mně zakořeněno. Svým hledáním, tázáním a vnitřními boji jsem krok po kroku tuto „danost“ v sobě odkrýval. Zjistil jsem, kde je můj duchovní domov.

Václav Novotný o svém povolání

Jezuity jsem nejprve potkal skrze četbu, následovala osobní setkání a nakonec duchovní cvičení. Vědomí, že jsou mi Ignác a Tovaryši blízcí, bylo stále zřetelnější. Postupně jsem porozuměl, že si mě Pán volá právě k jezuitům. Co mě nejvíce oslovilo? Svatý Ignác si mě přitáhl svojí mystickou hloubkou a zároveň osobní konkrétností tváří v tvář živému člověku, který je pro něj vždy jedinečný a neopakovatelný.

Bohoslužbu je možné sledovat online.
Oznámení o svěcení je ZDE.
Plakát je ZDE.
Oznámení o primici je ZDE a ZDE.

Zdroj: jesuit.cz