NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Římě začíná Světové setkání rodin

By Publikováno 22. 6. 2022 Aktuality, Rodiny

V Římě dnes (22. června 2022) začíná 10. světové setkání rodin, které pořádá Papežská rada pro laiky, rodinu a život, potrvá do 26. června. I z České republiky se do Říma vypravila delegace, kterou tvoří tři manželské páry, P. Martin Sklenář a samozřejmě biskup-delegát ČBK pro rodinu Mons. Josef Nuzík.

Letošní ročník je trochu jiný než ostatní roky. Přestože jeho centrem zůstalo pořadatelské město, jak bývalo zvykem, současně probíhala decentralizovaná setkání na dalších místech ve všech diecézích.

„Vyzývám diecézní společenství, aby podle možností plánovala iniciativy vycházející z tématu setkání a využívala symboly, které připravuje římská diecéze. Buďte dynamičtí, aktivní a kreativní; spolupracujte s rodinami na přípravě inspirované programem v Římě. Je to vzácná příležitost, jak se s entuziasmem věnovat pastoraci rodin; manželé, rodiny a pastýři mohou pracovat bok po boku. Naberte tedy odvahu, drazí pastýři a drahé rodiny, pomáhejte si navzájem při organizaci setkání v diecézích a farnostech na všech světadílech. Přeji vám šťastnou cestu směřující k příštímu Světovému setkání rodin!” Uvedl papež František ve své videopozvánce na toto setkání.

„Je to příležitost zapojit do akce daleko více rodin, které chtějí pocítit přináležitost ke společenství církve,” vysvětluje Gabriella Gambino, podsekretářka vatikánského úřadu pro laiky, rodinu a život.

„10. světové setkání rodin se uskuteční v mimořádném čase velké naděje, znovuzrození po těžké zkoušce pandemie. Proto bude mít mimořádnou podobu, kterou vnímáme jako příležitost nabídnutou Prozřetelností. Do celosvětové akce se může zapojit velký počet rodin, a proto – jak vysvětlil Svatý otec – se uvažuje o širokém a víceúrovňovém vzorci s akcemi v jednotlivých diecézích, aby každá místní církev mohla být centrem setkání pro rodiny a společenství. Díky tomu je také možné přiblížit se přání papeže Františka, aby účast byla umožněna všem, včetně těch, kdo například nyní kvůli pandemii nebudou mít prostředky na cestu do Říma. Na druhou stranu, třeba říci, že předchozích setkání, pastoračních kongresů se neúčastnilo víc než 35 000 lidí, což je velmi málo v porovnání s rodinami, které zůstaly doma a setkání pro ně bylo čímsi velmi vzdáleným. Prozřetelnost nám tedy nabízí příležitost, abychom v této situaci rozpoznali možnost pro všechny, kdo chtějí pocítit, že jsou součástí církevního společenství, a aktivně se účastnit této akce.”

Oficiální modlitba k X. Světovému setkání rodin, 22. – 26. června 2022

Otče svatý,
přicházíme před tebe,
abychom tě chválili
a abychom ti děkovali za velký dar, jímž je rodina.

Prosíme tě za rodiny posvěcené svátostí manželství.
Dej, aby každý den nově objevovaly přijatou milost
a jako malé domácí církve dokázaly vydávat svědectví
o tvé přítomnosti
a o lásce, kterou Kristus miluje církev.

Prosíme tě za rodiny zakoušející nesnáze a bolest
pro nemoc či trápení, která znáš ty sám.
Podpírej tyto rodiny a pomáhej jim vidět
cestu svatosti, na niž je voláš,
aby směly zakusit tvé nekonečné milosrdenství
a hledat nové způsoby, jak růst v lásce.

Prosíme tě za děti a mladé lidi:
ať se s tebou setkají a radostně odpovědí na povolání,
které jsi pro ně připravil.
Prosíme za rodiče a prarodiče:
ať nezapomínají,
že v péči o děti, kterés jim po tělesné i duchovní stránce svěřil,
jsou znamením Božího otcovství i mateřství.
A prosíme také za zkušenost bratrství,
kterou rodiny mohou dát celému světu.

Pane, dej, ať každá rodina
může v církvi žít své vlastní povolání ke svatosti
jako výzvu stát se učedníky – misionáři
ve službě životu a pokoji
ve společenství s kněžími
i lidmi všech ostatních životních stavů.
Žehnej světovému setkání rodin.
Amen.

S využitím textu na zpravy.cirkev.cz