NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vydejte se za výstavami do Stojanova gymnázia

By Publikováno 21. 6. 2022 Aktuality

Dny lidí dobré vůle, které se konají vždy v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy a vernisáže ve Stojanově gymnáziu.

Vernisáže 4. 7. 2022:

15.30 Doprovázení člověka v nemoci
16.00 Cestou dvou bratří
16.30 Země milovaná Ježíšem
17.00 Vězeňská duchovní služba a Vězeňská duchovenská péče „Průvodce lepšími časy“
17.30 Fotografická soutěž – Velehrad 2022

Doprovázení člověka v nemoci

Výstavu tvoří 10 barevných fotografií, které jsou dílem Romana Nehery, nemocničního kaplana, zdravotníka a trvalého jáhna. Jsou součástí brožury „Doprovázení člověka v nemoci“, kterou napsala Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké, pro pacienty v paliativní péči a zdravotníky, kteří se o ně starají.

Cestou dvou bratří

Hlavním cílem výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. „V letošním ročníku se děti při malování svých obrázků zamyslely nejen nad dlouhou cestou, kterou v roce 863 oba bratři absolvovali, ale také nad krásou přírody a nutností její ochrany,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Vítězné obrázky letošní ročníku, kterých dorazilo na 1000, budou slavnostně představeny 4. července v 16 hodin v prostorách Stojanova gymnázia. Vernisáže se kromě návštěvníků velehradských oslav zúčastní významné osobnosti, malí umělci a jejich rodiny.

Země milovaná Ježíšem

Výstava věnovaná setkání svatého Františka a sultána v Damiettě v roce 1219. Jedinečná příležitost, jak díky setkání, které změnilo dějiny, znovu objevit hodnotu dialogu a prohlédnout si unikátní exponáty přímo z Jeruzaléma! Za výstavou stojí Asociace Pro Terra Sancta. Nezisková organizace na podporu Kustodie Svaté země. Již více než 15 let pomáhá bratřím střežit svatá místa a podporovat místní komunity. Kanceláře organizace se nachází v Miláně, Jeruzalémě, Betlémě a Damašku. Pro Terra Sancta podporuje přítomnost františkánů na Blízkém východě realizací projektů zaměřených na rozvoj vzdělávací a charitativní činnosti, na zachování a zhodnocování kulturního dědictví a na poskytování pomoci obyvatelstvu v nesnázích způsobených válkami a konflikty.

Průvodce lepšími časy

Výstava představí komiksovou brožuru „Průvodce lepšími časy“, která je určena pro výstupní oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Součástí bude také prezentace výrobků vězňů. Návštěvníci se dozví i něco o práci vězeňských kaplanů a dobrovolníků.

Zdroj: www.velehrad.eu