NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova se již po osmnácté sejdou v Olomouci

By Publikováno 16. 6. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Po dvouleté pauze je zde opět pozvánka pro lektory Božího slova Arcidiecéze olomoucké na říjnové setkání. Uskuteční se, dá-li Pán, 15. října 2022 v Olomouci. Lektoři Božího slova, kteří mají zájem o dobrý chod této důležité služby ve farnosti i o její kvalitu, jsou srdečně zváni do Arcibiskupského paláce.

Hostem programu v dopoledních hodinách bude opět P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla. S ním bude možné hovořit o tom, proč je dobré a potřebné, a to nejen pro lektora Božího slova, stále lépe poznávat liturgický rok, více a více pronikat do jeho smyslu, a tak pochopit, k čemu křesťanovi katolické církve je užitečná znalost průběhu liturgického roku.

K seznamování se s tímto tématem dobře poslouží dvě přednášky, které P. Chalupa pro lektory již nachystal a jsou dostupné k poslechu na kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/materialy. Poslech těchto přednášek hlavně pomůže probouzet naši mysl a nitro k otevřenosti a odvaze klást si otázky a hledat na ně odpověď.

Další program, před polednem a po poledni, se bude odehrávat na Václavském nám. v kapli sv. Anny. Pro všechny zájemce bude umožněna svátost smíření, na kterou naváže slavení mše svatá. Po ní, opět v Arcibiskupském paláci, bude prostor pro obědové občerstvení a společné sdílení lektorů Božího slova. Závěr programu bude věnován prohlídce paláce, ukončení se předpokládá v 15.00.

Zájemci o setkání lektorů v Olomouci v sobotu 15. října se mohou hlásit na e-mailové adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonu 587 405 402. Celkové informace o lektorské službě Božího slova a nahrávky liturgických textů k poslechu jsou na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Martina Pavlíková