NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova se již po osmnácté sejdou v Olomouci

By Publikováno 16. 6. 2022 26 září, 2022 Aktuality, Lektoři
Naplánovaná událost Aktuality Lektoři
Mapa

Po dvouleté pauze je zde opět pozvánka pro lektory Božího slova Arcidiecéze olomoucké na říjnové setkání. Uskuteční se, dá-li Pán, 15. října 2022 v Olomouci. Lektoři Božího slova, kteří mají zájem o dobrý chod této důležité služby ve farnosti i o její kvalitu, jsou srdečně zváni do Arcibiskupského paláce.

AKTUALIZOVÁNO 26. 9.: Setkání se pro nemoc ruší.

Hostem programu v dopoledních hodinách bude opět P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla. S ním bude možné hovořit o tom, proč je dobré a potřebné, a to nejen pro lektora Božího slova, stále lépe poznávat liturgický rok, více a více pronikat do jeho smyslu, a tak pochopit, k čemu křesťanovi katolické církve je užitečná znalost průběhu liturgického roku.

K seznamování se s tímto tématem dobře poslouží dvě přednášky, které P. Chalupa pro lektory již nachystal a jsou dostupné k poslechu na kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/materialy. Poslech těchto přednášek hlavně pomůže probouzet naši mysl a nitro k otevřenosti a odvaze klást si otázky a hledat na ně odpověď.

Další program, před polednem a po poledni, se bude odehrávat na Václavském nám. v kapli sv. Anny. Pro všechny zájemce bude umožněna svátost smíření, na kterou naváže slavení mše svatá. Po ní, opět v Arcibiskupském paláci, bude prostor pro obědové občerstvení a společné sdílení lektorů Božího slova. Závěr programu bude věnován prohlídce paláce, ukončení se předpokládá v 15.00.

Zájemci o setkání lektorů v Olomouci v sobotu 15. října se mohou hlásit na e-mailové adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonu 587 405 402. Celkové informace o lektorské službě Božího slova a nahrávky liturgických textů k poslechu jsou na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Martina Pavlíková