NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Čtrnáctý ročník Noci kostelů ukázal, že akce má smysl

By Publikováno 15. 6. 2022 Aktuality, Památky

V pátek 10. června 2022 se na území České republiky otevřelo 1729 kostelů, kaplí, sborů a modliteben, které bývají většinou běžně přístupné jen o bohoslužbách a slavnostech. Bohatý doprovodný program potěšil návštěvníky také proto, že už nepodléhal omezením covidové doby. Na území olomoucké arcidiecéze napočítali pořadatelé na 53 tisíc návštěvnických vstupů v 205 objektech.

Nejvíce kostelů, kaplí a modliteben se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 29, po ní pak s 12 objekty následovala Kroměříž, se 7 kostely se přidala města Prostějov a Svitavy, po 6 jich bylo otevřeno v Přerově a Šumperku a 5 ve Zlíně. Nejen v nich se otevřely jak známé dominanty, tak místa jindy nepřístupná: dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, biskupská kaple Arcibiskupského paláce v Olomouci, nemocniční kaple v olomoucké Fakultní nemocnici a ve Vsetíně nebo hradní kaple na Bouzově.

Byla to především atmosféra páteční noci, která z této akce činí velkolepou událost. Jen se potvrdilo, že úsilí organizátorů, především dobrovolníků a duchovních správců, mělo smysl. Pořadatelé si zaslouží velký obdiv a poděkování, i proto, že většinou je jejich největší odměnou spokojený návštěvník. Právě pro hodnoty spočívající ve vytváření vztahu návštěvníka k církevnímu objektu a jeho společenství je tato akce významnou. Zejména lidé bez náboženského vyznání si tak mohli ověřit, že církevní objekt není místo, kterého je třeba se obávat, nepřipustíme-li, že jsme se nacházeli v kryptě, která náhle přišla o světlo. To se ale zatím nestalo (úsměv). Z pohledu organizátora konstatuji, že je velmi příjemné pozorovat návštěvníky, jak si skutečně odnášejí hluboký zážitek. Mohou to být lidé, kteří budou kostel obdivovat pro jeho výtvarné, hudební a dramatické hodnoty nebo pro utišující účinky, byť v kostele probíhal intenzivní ruch hudby i davu. Působení vnitřního pokoje může přicházet zastavením a uvědoměním.

Na větší části území Olomouckého kraje, v celém Zlínském kraji a částečně v Pardubickém kraji a Jihomoravském kraji se představily objekty Církve římskokatolické, Pravoslavné církve, Bratrské jednoty baptistů, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Evangelické církve augšburského vyznání v ČR, Jednoty bratrské, Slezské církve evangelické a.v., Církve bratrské, Apoštolské církve, Starokatolické církve, Církve řeckokatolické, Armády spásy, Církve adventistů sedmého dne, Luterské evangelické církve a.v. v ČR a Církve Křesťanská společenství. Šlo o projev ekumenické sounáležitosti a spolupráce. I v tom je ono kouzlo.

Tradičním lákadlem většiny objektů byly volné nebo komentované prohlídky prostor i liturgických předmětů, výstupy na věže, koncertní a divadelní vystoupení, sólové nebo sborové zpívání, někde se pouštěla reprodukovaná hudba, a netajíme se, že v nabídce některých kostelů využívali návštěvníci také ochutnávek mešních vín a klášterního piva. Pořádali se také mše svaté – někde i s vysvětlujícím komentářem, což považuji za významnou okolnost. Kromě toho měli návštěvníci příležitost rozhovoru s duchovními, jen tak si popovídat…

Návštěvníci se také letos mohli zapojit do soutěže s Nocí kostelů díky kartičkám na razítka. Tentokrát bylo pointou navštívit alespoň 5 míst, odnést si odtamtud razítko, uvést 3 programy, které je na konkrétním místě oslovily a odeslat na adresu arcibiskupství do 20. června 2022, aby mohli být zařazeni do slosování o zážitkové ceny, kterými jsou prohlídka běžně nepřístupných míst arcibiskupského paláce, výstup na věž katedrály nebo věž radnice. Ke dni 15. června jsme obdrželi několik desítek obálek, takže to je pro organizátory potěšující. Výsledky losování budou uveřejněny 30. června 2022 na webu www.ado.cz.

S programovou nabídkou se návštěvníci mohli seznámit prostřednictvím webu www.nockostelu.cz nebo díky mobilní aplikaci, která letos byla spuštěna také pro systém Apple iOs. Aplikace vyhledává nejbližší kostely a modlitebny podle polohy GPS, zobrazuje programovou nabídku a vytváří program vlastní Noci kostelů. Návštěvníci si už pomalu zvykají, že elektronická platforma se nevyhýbá i tak tradiční akci jakou je Noc kostelů, kdy ještě před dvěma ročníky – které byly ve znamení covidu a ekologie, se vydal návštěvník na cestu s tzv. poutním pasem. Ten byl letos vydán v okrese Zlín. V Prostějově to vyřešili prezentací programové nabídky na oboustranném letáku s mottem Noci kostelů: Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho. Budou-li prostředky a možnosti pro vytvoření pasu i v dalších větších městech, rozhodně bych se k vyhotovení tohoto typu tiskoviny přiklonil.

Záštitu nad Nocí kostelů 2022 převzali: olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ministr kultury ČR Martin Baxa, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, hejtman Zlínského kraje Roman Holiš, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Zlína Jiří Korec, primátor statutárního města Prostějova František Jura, primátor statutárního města Přerova Petr Měřínský a další primátoři a starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Pardubického kraje, statutárního města Olomouce, statutárního města Zlína a statutárního města Prostějova. Všem patří velké poděkování za podporu.

David Mikša