NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nejsvětější Trojice

By Publikováno 12. 6. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho máme totiž přístup k této milosti a pevně v ní stojíme.“ (Řím 5,1n)

Tajemství vnitřního života Boha má konkrétní ovoce pro nás – život v pokoji, přístup k Boží milosti a umožňuje nám pevně stát.