NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ruční přepisování Bible na Velehradě pokračuje

By Publikováno 10. 6. 2022 Aktuality

Ve dnech 4. a 5. července 2022 se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon. V minulém roce jsme po jednoleté přestávce přes veškerá omezení v přepisování pokračovali.

„V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7511 zájemců. V roce 2021 to bylo pouze 96 dospělých a 14 dětí, kteří společně přepsali II. knihu Samuelovu a pokračovali knihou Soudců,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy.

„V letošním roce bychom se rádi vrátili ke dřívějšímu modelu, kdy by mohlo přepisovat 8 lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty. K přepisování budou připraveny knihy Soudců a Jozue,“ doplnila Číhalová. Nahlédnout bude možné i do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v neděli 4. 7. od 13 do 20 hodin a v pondělí 5. 7. od 8 do 12 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, v Muzeu Bible. V muzeu se nachází expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout. Multifunkční dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před několika lety a sám o sobě stojí za návštěvu.

Expozice Bible pro malé i velké

Tato výstava představuje zejména historický vývoj Bible. K vidění je také jedinečná sbírka Biblí nebo pravá kopie Turínského plátna. Pro děti je výstava doplněna speciálním programem. Expozice se nachází ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

Zdroj: www.velehrad.eu