NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce letos povede z Uherského Hradiště přes kopec sv. Antonína a Strážnici do Žarošic

By Publikováno 9. 6. 2022 29 července, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

„Stačí pokorně přijmout své nedokonalosti a s láskou a mírností je snášet. V tom spočívá pravá svatost.“ To je motto letošní pouti, tentokrát vzato z myšlenek sv. Terezičky z Lisieux. Termín týdenního putování spolu s doprovodným programem vychází stále na poslední týden v červenci: od neděle 24. do soboty 30. července.

Výchozí místo trasy a následující tři zastávky – Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota a poutní místo Svatý Antonínek – byly vybírány v souvislosti se vzpomínkou na osobnost kněze Antonína Šuránka a jeho dvojité výročí (1902–1982). Právě jemu a vzpomínce na něj bude věnován doprovodný program pro tato místa.

Středem, a dá se říct též vrcholem doprovodného programu, bude setkání s významnými osobnostmi olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Strážnici 27. července. Hostem celého dne bude, dá-li Pán, biskup Josef Nuzík. Ten se v 10.00 nalodí spolu s ostatními poutníky na loď v přístavu ve Veselí nad Moravou (prodej lodních lístků pro veřejnost na webu lodnilistky.batacanal.cz). Po mši svaté v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie pak bude hlavním hostem programu: „Kým je pro mě biskup?“

U příležitosti 30. výročí nástupu arcibiskupa Jana Graubnera bude večerní program věnován některým významným osobnostem olomouckých biskupů a arcibiskupů, předchůdců současného arcibiskupa.

Dalším místem na trase bude barokní zámek v Miloticích. Součástí doprovodného programu PPU 22 bude odpolední koncert barokního souboru Musica Poetica z děl barokních skladatelek v prostorách tohoto barokního zámku.

Cílem PPU 22 je mariánské poutní místo Žarošice, kam by poutníci měli dojít v pátek 29. července.

Poutníky po celý týden bude provázet P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení. Také proto letošní pouť setrvává u tématu „Svatost se týká každého člověka“. Je totiž dobré a velmi potřebné, aby si pokřtěný člověk více uvědomoval, prostřednictvím vzpomínky na osobnosti naší blízké i vzdálené historie, že svatost se týká každého člověka. Hlavní organizátoři 16. ročníku Pěší poutě za umělce věří, že připravovaný program velkou měrou k tomuto uvědomění přispěje.

Podrobný program PPU 22 pro veřejnost je k dispozici na webových stránkách KulturaSlova.cz. Potřebné informace dostanete na e-mailu pavlikova.martina@ado.cz nebo na tel. 587 405 402.

V rámci přípravy putování vznikl mimo jiné rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem na téma „Kým je pro mě biskup?“, které je jedním z témat letošní pouti. Přečíst si ho lze na tomto místě. A pro ty, kdo by se chtěli aspoň trochu nadechnout pouťové atmosféry a měli zájem se dovědět i nějaké zajímavosti a podrobnosti, je přichystán rozhovor s Martinou Pavlíkovou, s duchovním průvodcem pouti P. Jiřím Zámečníkem i edukačním pomocníkem Vladimírem Švarcem. Pořad v Radiu Proglas přichystala Radka Rozkovcová a poslechnout si ho lze na tomto místě.