NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Těší mě sdílení názorů s mladými lidmi a věřím, že mi prohloubí víru

By Publikováno 8. 6. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Mé dětství provázela těžká práce a útlak režimu, zažívali jsme ale i mnoho krásných chvil a na modlitbu a účast na bohoslužbě jsme si čas vždycky našli, vzpomíná pro rubriku Zkušenosti s Bohem Ludmila.

Narodila jsem se jako třetí ze čtyř dětí křesťanským manželům – katolíkům uprostřed druhé světové války. V době mého dětství a později i dospívání se rodičům-rolníkům nežilo snadno. V mém rodném kraji v podhůří Českomoravské vrchoviny, kde – jak to výstižně vyjádřil básník „Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby“ – byl pro zemědělce těžký život. Těžká práce jen s malou mechanizací a nařízenými dodávkami produktů byla v době před kolektivizací už neúnosná, i když jsme my děti již od útlého mládí byly významnou pomocí rodičům. Při nesplnění neúměrných dodávek nastaly tvrdé postihy. Doba to byla těžká, ale přesto, zvláště teď ve stáří, na ni ráda vzpomínám.

Bylo tolik krásného v naší rodině: víra, naděje a láska byly vždy s námi, na modlitbu a účast na bohoslužbě v kostele vzdáleném tři kilometry pěšky se našel čas vždy. Zpívali jsme písně náboženské i lidové a modlili se i při společné práci. Ranní chůze na roráty v čase Vánoc s maminkou a s aktovkou na zádech je prostě nezapomenutelná. Vzpomínám i na hodiny náboženství ve škole s velebným pánem, jak se tehdy říkalo, i na společnou modlitbu s paní učitelkou ve třídě, kde visel kříž s ukřižovaným Ježíšem na významném místě. Také si živě vzpomínám na dobu, kdy kříže ze třídy mizely a učitelé se dobrovolně vzdávali víry.

Rozhodla jsem se přijmout Ducha Svatého prostřednictvím svátosti biřmování. Chci rozšířit svoje znalosti o víře a touto vírou žít opravdověji. V době protiepidemických opatření jsem se každý den účastnila mše svaté virtuálně z Vatikánu s papežem Františkem a v neděli přímým přenosem na televizi Noe nebo na České televizi. Během přípravy jsem získala mnoho poučení a hodně nových informací. Také mě těší sdílení názorů s mladými biřmovanci. Věřím, že svoji víru budu prožívat hlouběji a opravdověji.

Ludmila,
ilustrační foto: setkání mládeže roku 2017 v Olomouci