NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně zakončí letní prázdniny

By Publikováno 6. 6. 2022 28 srpna, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Rodiny
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Rodiny
Svatý Hostýn Mapa

Každý rok poslední srpnovou sobotu se na Svatém Hostýně rodiny setkávají při pouti na Svatém Hostýně, aby společně poděkovaly za prázdniny a vyprosily si Boží požehnání pro následující školní rok. Arcidiecézní Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními rodinnými centry pro ně vždy chystá nejen program duchovní, ale také zábavný, pro děti. S ohledem na každoroční tematické zaměření se tak děti mohou dozvědět něco nového a vyzkoušet si rukodělné nebo sportovní disciplíny.

„Milé rodiny, zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn. Tato pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým ‚přemostěním‘ Světového setkání rodin se Svatým otcem Františkem, které se koná v červnu v Římě a kam jsme vyslali své zástupce. Přijďte si poslechnout jejich svědectví z Říma!“ zvou pořadatelé.

Program nabídne v 10.15 mši svatou na venkovním pódiu, celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík. Poté následují stanoviště pro děti, divadélko, svědectví z Říma, růženec se seniory nebo skákací hrad a v 15.15 pak na závěr adoraci a svátostné požehnání.

Zdroj: rodinnyzivot.cz