NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Basler předal maturitní vysvědčení absolventům Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 2. 6. 2022 Aktuality, Školy

V pondělí 30. května 2022 usedlo 96 maturantů a nyní již absolventů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) naposledy do lavic kostela sv. Mořice, kde biskup Antonín Basler sloužil děkovnou mši svatou za zdárné dokončení studia a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Absolventy do kostela sv. Mořice doprovodili rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé. U oltáře s biskupem Baslerem koncelebrovali také další kněží – školní kaplan P. Petr Káňa, biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas a kaplan v Rajnochovicích a také absolvent AG P. Filip Hochman. Slavnostní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Otec biskup ve svém kázání povzbudil přítomné, kteří sice úspěšně zakončili jednu etapu svého života, ale zároveň je před nimi neznámá budoucnost, Ježíšovými slovy: „Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).

Po mši svaté následoval projev ředitele školy Jana Košárka a také biskupa Baslera jako zástupce Arcibiskupství olomouckého. Třídní učitelé ve svém projevu zhodnotili léta strávená doprovázením svých svěřenců. Zavzpomínali, rekapitulovali a popřáli všem absolventům zúročení dosavadního úsilí při dalším studiu na vysoké škole či v konkrétní profesi. Za čerstvé absolventy pronesla také svůj příspěvek a poděkování Kristýna Bulvasová. Slavnostní ráz celé události podtrhl svými hudebními vstupy školní sbor AVE.

Vděčnost za přijaté dary na AG vyjádřila také část studentů pěší poutí na Svatý Hostýn, na kterou se vydala ve 20 hodin od budovy AG.

(ag)