NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Rozhodla jsem se být přítelkyní Ducha Svatého a pomáhat druhým

By Publikováno 1. 6. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Chtěla jsem, aby mi Bůh ulevil od psychické bolesti a trápení, pak jsem se ale rozhodla s pomocí Ducha Svatého ulevovat od trápení druhým, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Lenka.

Do přípravy k biřmování jsem vstoupila možná ne z docela správného důvodu, nicméně v průběhu se tyto důvody změnily a teď o svém rozhodnutí nemám pochybnosti. Tehdy jsem nastupovala s tím, že biřmování bude prostředek, kterým mi Bůh uleví od psychické bolesti a odstraní z mého života starosti a trápení.

Místo toho jsem se ale rozhodla stát se blízkou přítelkyní Ducha Svatého a s jeho pomocí od psychického trápení ulevovat druhým, pomáhat jim najít svůj smysl a správnou cestu – vzhledem k volbě mého studijního oboru (volnočasová pedagogika) zejména mladým lidem. Myslím si, že Bůh sám ví nejlépe, který dar mi dřív nebo později dá, kterým darem budu schopná vykonat co nejvíce dobra. A tak se modlím, abych dostala ten správný.

V průběhu přípravy na biřmování jsem měla problém toto slovní spojení „dar Ducha Svatého“ správně uchopit. Neustále mě napadaly otázky ohledně podstaty tohoto daru, k čemu vůbec je a podobně. Tento problém jsem měla, dokud jsem jeden z darů přímo neviděla a neslyšela na vlastní oči a uši. Jednou večer jsem zoufalá přišla ke své babičce se slovy, že jsem v životě nešťastná, a její okamžitá reakce byla: „Pojďme se za tebe společně modlit.“

Jsem neskutečně vděčná za její slova, protože když jsem ji slyšela po modlitbě mluvit v jazycích a poté mi řekla o příslibu štěstí v mém životě, myslím, že jsem od základu přestavěla svůj přístup k Bohu, svému životu, biřmování i síle darů Ducha Svatého. Na biřmování se teď těším a jsem vděčná, že jsem se pro ně rozhodla právě v tuto dobu, ne dřív a ne později.

Lenka