NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící se s arcibiskupem Graubnerem rozloučí při mši v katedrále

By Publikováno 25. 5. 2022 30 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Arcibiskup Články – Graubner Kalendář hlavní strana
Olomouc – katedrála Mapa

Také jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022.

Bohoslužba začíná v 17.00 a po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.

Prosíme kněze, kteří mají v úmyslu přijet na tuto slavnost se svými farníky, aby se přihlásili prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře, a tak organizátorům usnadnili práci s přípravami.

Organizační pokyny k účasti naleznete zde.