NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova z pěti diecézí se sešli na Velehradě

By Publikováno 25. 5. 2022 Aktuality, Lektoři

Čtvrtou duchovní obnovu pro lektory Božího slova vedl ve dnech 20.–22. května 2022 na Velehradě P. Marián Pospěcha.

„My křesťané nejsme žádnými chudáky, protože ‚Všichni jsme dostali z jeho (Kristovy) plnosti, a to milost za milostí‘ (Jan 1,16). … Nemáme být pyšní, ale máme být nač hrdí… Nebyli jsme povolání k úspěchu, ale k věrnosti. Věrnost je úspěch… Věrnost a láska je klíčem do Božího království… Ano, víra je pro lidi slabé. Ale ne pro slabochy… Kvalita lektorské služby se prohlubuje právě u těch, kteří museli projít a stále procházejí mnoha protivenstvími… Ježíš pozdvihuje vždy důstojnost člověka, ať je, jaký je… Zout si boty, jsme-li pozváni překročit práh a vstoupit do nitra člověka.“

To je něco málo z myšlenek otce Mariána Pospěchy, který v třetím květnovém týdnu vedl duchovní obnovu pro lektory Božího slova na Velehradě. Po dvouleté přestávce kvůli pandemii je to již čtvrtá duchovní obnova zaměřená na lektorskou službu na Velehradě. První se uskutečnila v roce 2017 na základě již probíhajících vzdělávacích kurzů pro lektory Božího slova v olomoucké a ostravsko-opavské diecézi. Iniciátorem těchto kurzů a duchovním průvodcem byl v roce 2003 Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký. Hned na to převzal tuto iniciativu i ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Ten po čase pověřil otce Mariána Pospěchu, faráře v Dolní Lutyni, ale také moderátora a redaktora TV Noe, aby si vzal vzdělávání lektorů Božího slova na starost. Ten se tohoto úkolu chopil hned v celorepublikovém měřítku a v roce 2017 nabídl první duchovní obnovu pro lektory Božího slova na Velehradě, kde se sešly lektoři ze tří diecézí. V letošním roce, při čtvrtém setkání, se sešli lektoři z pěti diecézí: ostravsko-opavské, olomoucké, brněnské, královéhradecké a českobudějovické.

Pátek večer, sobota a neděle odpoledne byl čas, ve kterém otec Marián „probouzel k životu“ na sto dvacet lektorů. Jeho nakažlivá radost, ale zároveň laskavost a vlídnost, která tryská vskutku z pramenů Ducha Svatého, se dotýkala srdcí každého přítomného. Jeho laskavost a vlídnost je ale také pevnou rukou lékaře, který je nucen pacienta resuscitovat a jeho srdce oživit elektrickým výbojem. Nebo také pevnou rukou zkušeného chirurga, který ví, kde je potřeba použít řez skalpelem. A při tom všem nechybí ozdravující humor, trefná přirovnání a bohaté zkušenosti služebníka Božího nejen v církvi a farnosti, ale i ve světě médií.

Mše svatá, modlitby společné i o samotě v tichu, přednášky a také vzájemné sdílení bylo korunováno procesím v sobotních večerních hodinách. Procházelo cestou kolem rybníků k plovoucímu altánu a vrátilo se nazpět do kaple Stojanova domu, kde otec Marián udělil svátostné požehnání. Průvod, čítající více než sto lidí, provázel Pána Ježíše v Eucharistii zpěvem, četbou evangelia a modlitbou růžence spolu s mnohohlasným zpěvem ptáků a silného hudebního tělesa žabího orchestru.

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15). Ano, toho jsme byli všichni o květnovém víkendu na Velehradě svědky: Být prostředníkem doteku Boží milosti, dotknout se srdce bližního svého. O tom otec Marián nejen mluvil, nýbrž i konal a svědčil svými skutky.

Bohu díky za každého kněze, tvého služebníka, Pane! Zvláště potom za ty, kteří jdou za svými ovečkami, jsou mezi nimi, vedou je na pastvu a nehledí na nic. Záleží jim na každé jejich ovečce a nechtějí žádnou z nich ztratit. Nechme se těmito věrnými služebníky našeho Pána Ježíše Krista probouzet a křísit z mrtvých, abychom potom my sami šli a hlásali: „Pán vstal z mrtvých, opravdu žije a my jsme toho svědky, protože ho poznáváme u lámání chleba!“ (Lk 24). Milujme služebníky Boží, naše kněze, následovníky Krista, vysluhující všechny potřebné svátosti a modleme se za ně, aby i oni a právě oni, se nechali probouzet a křísit z mrtvých.

Modleme se také za všechny lektory Božího slova, aby se slovo samého Boha při každém jejich předčítání při slavení mše svaté dotýkalo nejprve jejich srdce: oživovalo je, proměňovalo, očišťovalo a vždy je uzdravovalo a dávalo jejich srdci posilující radost. Aby potom i oni sami, svým jasným a srozumitelným předčítáním a zároveň pozorným nasloucháním Božímu slovu, byli svědky a prostředníky Božího slova, které se dotkne lidských srdcí, znovu a znovu je otevře, vzkřísí a uzdraví: „Čti a naslouchej, aby tě Pán mohl uzdravit!“

Martina Pavlíková

Fotogalerie (František Odstrčil)