NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Celostátní konference Aktivizace života farností

By Publikováno 24. 5. 2022 Aktuality

Trápí vás malá návštěvnost kostelů či vlažnost některých farníků? Přemýšlíte, jak je „probudit“ a jak oslovit své okolí? Pojďme společně sdílet pastorační aktivizační podněty, nápady, projekty i zkušenosti a objevovat nové cesty v pastoraci napříč celou naší republikou. Domácí zkušenosti vám zprostředkují zástupci všech našich diecézí, zahraniční pohled nabídne kanadský kněz a spisovatel James Mallon.

Agapé využitých hřiven aneb Aktivizace pastorace v ČR

„Každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek.“ (Mt 25,29) Proč se o zkušenosti nerozdělit? Konference reaguje na aktuální výzvy, kterým naše farnosti čelí, a hledá řešení mezi těmi, jež mají s aktivizací ve svých životech osobní i pracovní zkušenosti. Načerpejte nové síly i inspiraci a zaregistrujte se!

Základní informace:

Konference je jednodenní a proběhne 24. května 2022 v Hradci Králové v hotelu Nové Adalbertinum.

PŘIHLÁŠKA ZDE

Na konferenci se mohou přihlašovat kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice. Registrujte se prosím do 1. dubna 2022. Účast laiků je možná po dohodě s organizátory na doporučení duchovních. Registrace laiků bude probíhat od 2. dubna 2022.

 

PROGRAM

Povzbuzení ze zahraničí:

P. James Mallon, Divine Renovation (Proměna farnosti, online)

Sdílení zkušeností s pastorací, která aktivizuje, napříč diecézemi:

PANEL I. Kostely jako místo pro znovuobjevování křesťanství a re-evangelizaci

Mons. Jindřich Bartoš, farář Znojmo – Kostely jako prostředek evangelizace

P. Josef Ptáček, farnost Praha-Barrandov – Sídliště v srdci Evropy aneb na Barrandově bylo dobře, ale něco zde chybělo

P. Vítězslav Řehulka, farář Ostrava-Zábřeh – Nový kostel jako srdce sídliště

P. Jan Uhlíř, arciděkanství Kutná Hora – Památky přitahují, kurzy Alfa proměňují

PANEL II. Živá víra farníků jako cesta

P. Petr Bulvas, ADO a P. Vojtěch Koukal, Komunita Blahoslavenství – Pastorační ekosystém

P. Rafał Piotr Kaca, farnost Velešín – Vzájemná pomoc: mládež a senioři

P. Kamil Obr, farnost Zlín – Farní evangelizační buňky

P. Martin Sklenář, farnost Český Brod – Iniciační proces

PANEL III. Otevřené dveře v místech, kde se s Bohem nepočítalo

Elva Frouz, komunita NOE Holostřevy – Kontemplace, akce, otevřenost: areál venkovské barokní fary jako zázemí a ohnisko setkání

P. Vlastimil Kadlec OMI, Plasy – Pokus o komunitní pastoraci misijního území (v západních Čechách)

P. Michael Martínek, Salesiáni Teplice – Komplexní městská pastorace

Mons. Josef Suchár, farnost Neratov – Okno do nebe v pohraničí

Workshopy (diskusní skupinky) k vybranému tématu:

Komunitní působení v misijní oblasti

Potřebuje naše společnost znovuobjevovat křesťanské hodnoty?

Jak se staví kostel?

Pomáhat a neptat se – jak nabourávat stereotypních očekávání společnosti vlastními činy?

Probuzení farníků jako cesta k evangelizaci!

Jak propojit územně rozdělené farní společenství? / Jak z více farních společenství vytvořit jednu fungující farnost?

Víc o panelistech a jejich příspěvcích si můžete přečíst ZDE.

Kontakt pro vaše dotazy: vzdelavani@cirkev.cz, 604 196 736

Organizační tým: PhDr. Kateřina Pulkrábková, Mgr. Daniel Chytil a Bc. Jan Spousta, Česká biskupská konference

Zdroj: zpravy.cirkev.cz