V diecézní fázi synodálního procesu volají lidé po transparentnosti i spoluzodpovědnosti

Členové diecézního synodálního týmu předali v pátek 20. května 2022 arcibiskupu Janu Graubnerovi závěrečnou syntézu – desetistránkové shrnutí výstupů z jednání synodálních skupin, … Pokračování textu V diecézní fázi synodálního procesu volají lidé po transparentnosti i spoluzodpovědnosti