NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noví dobrovolníci převzali z rukou biskupa Antonína Baslera diplomy

By Publikováno 16. 5. 2022 Aktuality, Charita, Nemocní

Zatímco v sobotním dopoledni (14. května 2022) duněly ve Starém Městě motorky na závodním okruhu, jen kousek od trati se v chrámu Svatého Ducha odehrávaly slavnostní okamžiky, daleko přesahující jedno sportovní vítězství. Účastníci zde přebírali z rukou olomouckého pomocného biskupa Antonína Baslera diplom o absolvování kurzu s názvem Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka.

„Kdykoliv vykročíte ke své dobrovolné činnosti ve prospěch nemocného, smíte si s vděčností uvědomit, že jdete za Pánem skrytým v každém trpícím bratru či sestře. Věřím, že vám Duch svatý vždy ve vhodnou chvíli dá své slovo, abyste mohli potřebné povzbudit, potěšit a být jim na blízku,“ řekl ve své promluvě při slavnostní bohoslužbě biskup Basler.

„Tento kurz je výjimečný tím, že se uskutečnil díky spolupráci Centra pro pastoraci nemocných při olomoucké arcidiecézi, Farnosti Staré Město a Charity Uherské Hradiště. Jeho absolventi mohou být dobrovolníky nejen v pastorační péči v nemocnicích, ale také v domovech pro seniory a dalších charitních zařízeních. Je to naprosto jedinečné,“ uvedl prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek.

U zrodu nápadu stály Věra Řešetková, koordinátorka dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v Arcidiecézi olomoucké a Lenka Pleváková, pracovnice Charity Uherské Hradiště. Obě jsou z farnosti Staré Město. „Viděly jsme, že je v naší farnosti mnoho odborníků. Chtěli jsme je v jejich činnosti podpořit, aby se posunuli ve své službě dál. Samozřejmě, že jsme chtěli získat i nové odborníky, což se podařilo,“ uvedla Lenka Pleváková. „Kurz jsme zahájili prvním setkáním třináctého listopadu loňského roku, což bylo o svátku svaté Anežky, která je patronkou zdravotnictví. Celkem jsme měli šest setkání, na nichž se vystřídalo okolo padesáti účastníků. Lidé přicházeli na základě svých časových možností i podle zájmu právě probíraných témat. Na každém setkání bývalo zhruba okolo pětadvaceti účastníků, přičemž někteří nechyběli ani jednou,“ doplnila kolegy Věra Řešetková. Garantem kurzu se stala koordinátorka nemocničních kaplanů Arcidiecéze olomoucké Marta Hošťálková.

„První kurzy se uskutečnily v roce 2015 v Olomouci a ve Zlíně. Toto je náš čtvrtý kurz, přičemž v olomoucké arcidiecézi v současné době pracuje šedesát dobrovolníků. Bylo pro mne velkým potěšením spolupracovat s otcem Miroslavem Suchomelem, který k pořádání kurzu poskytl zázemí v kostele Svatého Ducha a také byl duchovním průvodcem celého kurzu, za což mu děkujeme. Moc si vážíme času, který tomu věnoval,“ uvedla koordinátorka nemocničních kaplanů Arcidiecéze olomoucké Marta Hošťálková.

Jistě není bez zajímavosti, že se věk účastníků pohyboval od šestnácti až do osmdesáti let. „Člověk se musí stále učit,“ řekl s úsměvem na tváři vitální osmdesátník Vítězslav Kovář ze Starého Města. Účast si pochvalovaly i o několik generací mladší dívky. „Bylo to výborné! Dozvěděla jsem se tady spoustu zajímavých věcí,“ prozradila šestnáctiletá studentka Marie Uherková z Hluku. „Studuji ošetřovatelství, takže už přicházím s nemocnými i dříve narozenými lidmi do kontaktu. Hodně mně pomohly rady, jak komunikovat s lidmi nemocnými Alzheimerem,“ podělila se o své zkušenosti šestnáctiletá Emílie Skalová z Kunovic.“ Já už jsem dobrovolníkem dva roky v Domově pro seniory v Hluku, kde bydlím a ve Zlíně, kde studuji střední zdravotní školu. Dělám s nimi různé aktivizace a chodíme na vycházky. Získala jsem zde spoustu důležitých informací třeba o tom jak komunikovat s umírajícími. Jednou bych se chtěla starat o umírající anebo mentálně postižené děti,“ svěřila se šestnáctiletá Tereza Mitáčková z Hluku.

Lenka Fojtíková, Charita Uherské Hradiště