NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurzem čtení Božího slova při liturgii prošlo během jara na dvě stě lektorů

By Publikováno 12. 5. 2022 Aktuality, Lektoři

Lektoři Božího slova ze čtyř děkanátů, v celkovém počtu okolo dvou stovek osob, absolvovali během tří jarních měsíců „Kurz čtení Božího slova v liturgii“. V Uherském Hradišti jím prošlo 85 absolventů, ve Zlíně 42 absolventů, v Zábřehu 35 absolventů a v Rožnově pod Radhoštěm (pro děkanát Valašské Meziříčí) 40 absolventů.

Všichni ti, kdo chtějí vykonávat lektorskou službu spočívající v četbě Božího slova při liturgii, navštěvovali od března do půlky května čtyři části vzdělávacího kurzu: první setkání s Úvodem do Písma svatého pod vedením biblisty P. Petra Chalupy, druhé a třetí setkání s Božím slovem ve spojení s kulturou řeči spolu s lektory objevuje Martina Pavlíková a čtvrté setkání, jako vyvrcholení kurzu se slavnostní mší svatou a předáváním osvědčení, za účasti biskupa Antonína Baslera. (více o kurzu zde)

Všechna setkání byla prozářena světlem a radostí Božího slova. Zvláště potom mše svatá s předáváním osvědčení měla vskutku slavnostní charakter. Ten umocňoval, ve Zlíně a Rožnově, zpěv místních chrámových sborů. Lektoři ocenili předání osvědčení z rukou biskupa Antonína poté, co k nim během kázání promluvil a v závěru bohoslužby je vyslal předčítat slovo Boží. K tomu dostali biskupské požehnání a spolu s nimi i všichni, kteří se mše svaté účastnili.

„Kurz čtení Božího slova v liturgii“ znovu a znovu ukazuje a dokazuje, i po téměř dvaceti letech trvání, které si připomeneme v příštím roce, svou důležitost a přínos všem farnostem, které se ho účastní. Setkání s živým Božím slovem probouzí naši ospalost a napomáhá oživení života ve farnosti.

Všichni zájemci o tento vzdělávací kurz pro lektory Božího slova z děkanátů olomoucké arcidiecéze se mohou hlásit u hlavní koordinátorky kurzů na e-mailu pavlikova.martina@ado.cz nebo na tel. 587 405 402. Další informace o lektorech Božího slova jsou k nalezení na webových stránkách KulturaSlova.cz.