NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní lesníci jednali s ministerstvem, žádají vyšší státní podporu

By Publikováno 10. 5. 2022 Aktuality, Hospodaření

Nový dotační program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, tlak na novelizaci lesního zákona a také změna postojů k produkčním funkcím lesa byly hlavními tématy Valné hromady Komory církevních lesů, která sdružuje vlastníky a správce církevních lesů v celé ČR. Pozvání na valnou hromadu přijali také zástupci Ministerstva zemědělství v čele s Václavem Lidickým z Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Společné setkání zahájil předseda SVOL – Komory církevních lesů z. s. Petr Bláha, který spolu s dalšími členy komory apeloval na zástupce ministerstva především v otázkách úpravy podmínek příspěvku na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu, který podle nich není pro vlastníky lesů nastaven motivačně. Dále vedli diskusi o nutnosti liberalizace lesního zákona pro nestátní vlastníky lesů a snížení administrativní zátěže správců lesů. Podle členů komory církevních lesů mají lesníci kvůli narůstající administrativní zátěži stále větší problém se fyzicky do lesa vůbec dostat.

„Majitel i správce lesa musí mít možnost svobodně rozhodovat o vlastním nebo svěřeném lesním majetku, mít dostatečný legislativní rámec k takovému rozhodování a prostor k celoživotnímu vzdělávání,“ říká předseda SVOL – Komory církevních lesů Petr Bláha.

Valnou hromadu SVOL – Komory církevních lesů hostila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (ALSOL) v zázemí nově zbudované Pily Vápenná. Vlastním pilařským závodem a spravovanými lesními majetky o rozloze větší než 42 tisíc hektarů se ALSOL řadí mezi největší soukromé správce lesů v republice.

„S ohledem na koronavirová opatření jsme v loňském roce byli nuceni Valnou hromadu v podobě osobního setkání odložit až na letošní jaro, avšak palčivé otázky, které nás trápily v loňském roce zůstaly,“ uvádí jednatel ALSOL Arnošt Buček a upřesňuje: „Dlouhodobě se potýkáme s nedostatečným doceněním produkčních funkcí lesa. Přitom je nutné si uvědomit, že dřevo je strategická a trvale obnovitelná surovina, která hraje významnou roli v ekonomice a zaměstnanosti nejen v České republice. Pokud vlastníci nebudou mít rentabilní výsledky z hospodaření v lesích a smysluplnou návratnost nákladů vynaložených na jeho pěstování, nebudou si moci dovolit o les adekvátně pečovat. Tím by byly výrazně omezeny i mimoprodukční funkce lesa, po kterých dnes společnost volá nejvíce,“ dodává jednatel ALSOL a místopředseda Komory církevních lesů Arnošt Buček.

SVOL – Komora církevních lesů z. s. je součástí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Valné hromady se proto zúčastnili také zástupci republikového výboru SVOLu, jmenovitě předseda sdružení Jiří Svoboda a tajemnice Marie Růžková. Za Komoru soukromých lesů dorazil předseda Richard Podstatzký-Thonsern. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů a jejich jednotlivé komory sdružují vlastníky lesů napříč celou Českou republikou. SVOL je tak významným hlasem při řešení lesnické politiky a obhajování zájmů nestátních vlastníků lesa.

Zdroj: ALSOL.cz